Jan Jans
(1690-)
Jantje Jacobs
Jan Hindriks
(ca 1703-1765)
Hilje Alders
(1704-vr 1755)
Claas Jans Teisman
(1715-na 1782)
Lolje Jans
(1723-na 1782)
Pieter Klaassens Teisman
(1757-1810)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Anje Drewes Oudman

Pieter Klaassens Teisman

  • Geboren: 12-1757, Zuidwolde
  • Huwelijk (1): Anje Drewes Oudman op 30-04-1786 in Zuidwolde
  • Overleden: 10-11-1810, Wetsinge en Sauwerd op 52-jarige leeftijd

  Persoonlijke feiten

Hij was meijer, landbouwer te Wetsinge en Sauwerd.

Hij bezat op 20-04-1801 een boerenplaats te Wetsinge.
"... Anje Jacobs wed. Geert Geerts Zijl, benevens Geert Geerts Zijl voor sig selvs en zijn vrouw Aitie Jurjens; Jan Hindriks mede voor zijn vrouw Andrea Geerts Zijl; Klaas Geerts Zijl; Harm Pieters & Hilje Geerts; Andries Geerts Zijl gemagtigde voor Jacob Geerts Zijl verkopen aan Pieters Claassens Teisman & Anje Driewes een Boeren Plaats cum adnexis te Wetsinge aan de algemene weg, door Geert Geerts Zijl laatst gebruikt, met het regt der beklemminge van plm. 72 3/4 grasen groen en bouwlandt (jaarlijke huur 150 gulden), voor 7131 gulden."
Op 6 juli 1801 is er nog een vervolgakte over de afbetaling van 3500 gulden.

Hij gebruikte op 12-12-1806 landerijen te Wetsinge. 1
"... Register of quohier der vaste goederen gelegen in het dorp Wetsing, Behuizingen zonder landen, alsmede met de daar onderhorige Landen en Tuinen, zooals die alle reeds in het Dorp genummerd zijn.
No 10. Een Huis en Erve get: No 10 waar onder gebruikt en verbonden zijn 72 3/4 grazen land [Dat is nu Provinciale weg 36]
Eigenaar De Hr. J.O.J. van Lintelo Meijer en Eigen: der beh: [behuizing HS] Pieter Klaassen Teisman
Aldus aan den Ondergetekenden aangegeven voor den 1 sten Dec: 1806
En overgegeven aan het Departementaal Bestuur van Stad en Landen van Groningen, den 12den December 1806".
In 1810 stond het land op naam van wed. P. Klazen Teisman, boerinne.
In 1832 stond het land op naam van Nicolaas Copeus Bolt.


Pieter trouwde met Anje Drewes Oudman, dochter van Drewes Klaesen en Martje Willems, op 30-04-1786 in Zuidwolde. (Anje Drewes Oudman werd gedoopt op 12-05-1768 in Westerwijtwerd en overleed op 28-09-1858 in Sauwerd.)

  Huwelijksfeiten

Zij tekenden een huwelijkscontract op 08-04-1786 te Zuidwolde. 2
Pieter Clasen & Anje Drewes

Aan bruidegomszijde: Jan Clasen, volle broer; Hindrik Clasen, volle broer;
Grietje Harms, aanstaande bruid van Hindrik Clasen; Harm Jacobs, zwager; Jantje Clasen, volle zuster; Geert Jacobs, zwager; Hilje Clasen, volle zuster; Arent Stevens, zwager; Jan Berents, zwager; Henricus Clasen, minderjarige broer; Aldert Jans, voormond over Henricus Clasen; Claas Luirts, voogd over Henricus Clasen; Harm Everts, voogd over Henricus Clasen.
Aan bruidszijde: Marrtje Willems, volle moeder, weduwe Drewes Clasens;
Aaltje Drewes, volle zuster; Cornellis Tijmens, zwager; Willem Pieters de Jonge, volle oom.


Bronnen


1 Register der vaste goederen gelegen in het Dorp Wetsing (1806), 12 december 1806.

2 Rechterlijke Archieven Groningen, HC Zuidwolde Tn 734 Inv 1041. 8 april 1768.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar