Drieuwes Iwema
(-1583)
Reencke
(-vr 1597)
Harcko Iwema
(1565-1629)
Roelef Jansen
(-1631)
Sijbrigt Iwema
(-vr 1648)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Wijmer Michiels

2. Allert Goijties

Sijbrigt Iwema 1

  • Huwelijk (1): Wijmer Michiels
  • Huwelijk (2): Allert Goijties na 24-01-1622
  • Overleden: vr 1648 2

   Sijbrigt was ook bekend als Sijbrigt Eiuma, Sijbrich Euwe, Sijbrich Harckos en Sijbrigt Immedr.

  Algemeen

Zij is een Stambetovergrootmoeder. Haar broer Dato Iwema is een Stambetovergrootvader. Hij staat dus ook in deze kwartierstaat. Hun voorouders komen daarom steeds dubbel tevoorschijn (kwartierverlies).

  Bij het onderzoek


Waarschijnlijk is zij een dochter van Harcko Iwema & Roelef Jansen.

  Persoonlijke feiten

Geldzaken: 10-11-1628. 3 "... Alle Hanses, wonende te Kortezwaag, schuldig aan Allert Goijtses en Sijbrich Euwedr., echtelieden int Nijbirt in Groningerlant 240 g".


Sijbrigt trouwde met Wijmer Michiels. (Wijmer Michiels overleden vr 24-01-1622 in Ureterp (Fr).)


Sijbrigt trouwde vervolgens met Allert Goijties, zoon van Goeittie Sitties en Onbekend, na 24-01-1622.


Bronnen


1 P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 2833.

2 Mr. H.L. Hommes, Hommes Collectie (Zwolle), Brief van E. Pelinck te Leiden, 31 mei 1942.

3 Menne Glas, Website, Opsterland Inv X 1 fol 238 (Gereg. 30 apr. 1629). Vindplaats: http://www.menneglas.nl. 10 november 1628.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar