Harcko Iwema
(ca 1500-vr 1544)
Haebe Idema
Drieuwes Iwema
(-1583)
Reencke
(-vr 1597)
Harcko Iwema
(1565-1629)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Roelef Jansen

Harcko Iwema

  • Geboren: 1565, Niebert
  • Huwelijk (1): Roelef Jansen in 1588
  • Overleden: 23-09-1629, Niebert op 64-jarige leeftijd 1
  • BegravenMan: Niebert 2

   Harcko was ook bekend als Hercke Juwema.

  Bij het onderzoek

Harcke, geb. 1565. Grafzerken in kerkje van Niebert: Anno 1629 den 23 Septembris is in den Heere gerust den Erbaeren ende Fromen Harcko Iwema verwachtende een saliche opperstandinghe in Jesum Christum onser aller salighmaecker ende verlosser. Anno 1631 den 15 Marti is in den Heere gerust de Dogetsame Roelef(ke) Jansen Huisvrouwe van salige Harcko Iwema voorwachtende een salige opstandinge in Christo onsen salichmaeker.

(Als familiewapen op deze grafsteen: in de ene helft een 'halve maan' met sterren en daaronder een doorboord hart; in de rechterhelft een schuinstaand kruis -X- met klaverbladen rondom: zie volgende pagina) 3 4

  Bij het graf


ANNO 1629, DEN 23 SEPTEMBER, IS IN DEN HEERE GERVST DEN ERBAEREN ENDE FROMEN HARCKO IWEMA, VERWACHTENDE EEN SALICHE OPERSTANDINGE IN JESVM CHRISTVM, ONSER ALLER SALICHMAECKER ENDE VERLOSSER

Wapens: Rechts: Doorsneden: A. een omgewende gezichtswassenaar vergezeld van die sterren, 1 en 2; B. een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken gekroond mensenhart. Links: Huismerk nr. 404, vergezeld van boven van een eikel in nap, en vergezeld van drie klaverbladen, aan elke kant n en van onderen n. Helmteken: een lelie.

  Persoonlijke feiten

Hij woonde op de Iwemaheerd ten noorden van het Iwema Steenhuis te Niebert. 5

Hij was eigenerfde te Niebert.

Tussen 1615 en 1617 was hij Landdagcomparant te Niebert.

Landgebruik of -bezit: 6 Op 26 september 1625 was hij ook landgebruiker op Yfftemahorne onder Tolbert. Op die datum was er een gerechtelijke verkoping:
"... Stadhouder en hooftmannen willen bij der keersen uitganck verkopen zaliger Hendrick Yfftema zijn landen ende Yfftemaheerd onder de klockenslach van t'Olbert gelegen so Johan Boussema nu ter tijdt gebruiker ende een stuk grond genaemd Yfftemahorne so Harko Iwema gebruiker voor 500 emder gl. Enz.
So is van Johan Boelens naemens Johan Bousema bij eerster keersen uitganck 2100 emd. Gl. bij laester keersen uitganck 3225 emd. Gl. geboden te geven ende is also koper gebleven".


Harcko trouwde met Roelef Jansen in 1588. (Roelef Jansen overleden op 15-03-1631 in Niebert 7.)


Bronnen


1 P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 2832.

2 A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), Niebert, grafzerk nr 2743 in de kerk. 23 september 1629.

3 Menne Glas, Website, Vindplaats: http://www.menneglas.nl. 1583 - 1587 - 1630

Aan Harco IJwema als mede-erfgenaam van Driewes IJwema werd na 1583 de huur van (de helft van) de Eenema-heerd betaald, zie betreffende de Enema-kwestie bij vader Drewes Iwema.
Op 4 december 1587 werd in de stad de volgende aantekening gemaakt: Drieuwes Ballema is @ Harcke Iwema corporicke arrest ende apprehensie na den boeck accordt.
Bij de verponding van 1630 wordt in Niebert vermeld: Wobbe Alberts 20 [gras] waervan -13- grasen sijn van Harcke Iuwema landt. Mogelijk betreft dit (een deel van) de Enema-heerd. NB: Dat Harcko Iwema de vader van onderstaande kinderen is, is niet helemaal zeker. Hij komt niet samen met hen voor.

4 J. Euwema, Website, Nieuwste versie website. Vindplaats: http://www.homepages.hetnet.nl/~nomdejeu/inhoud.htm.

5 P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 5668. Bewoner van Iwemaheerd, een steenhuis uit omstreeks 1450 te Niebert.

6 Jan en Paulien Bousema, De Bousema's (Groningen, 1988/1994), deel 1 p 94 (Boeck der Treckcedullen 1595-1809, 020-1 nr 1353, fol 480). 26-09-1625

NB Trekgeld = strijkgeld.

7 A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden (Van Gorcum Assen, 1977), Niebert, grafzerk nr 2745 in de kerk. 15 maart 1631. Deze steen is in 1965 geruimd.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar