Harmen Pieters Cleveringh
(-vr 1594)
Tryn Freercks Ennisdr
(-na 1631)
Baucke Hayes Idema
(-vr 1607)
Auck Romptsdr
(-ca 1607)
Pieter Harmens Cleveringa
(1560-1613)
Jedt Baeuckedr
(omstr 1562-1643)
Trijntje Pieters Cleveringa
(-1661)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Jacob Jilderts van Rosema

  • Jildert Jacobs van Rosema
  • Jetske Jacobs van Rosema
  • Petrus van Rosema
  • Ryckjen van Rosema+
  • Tamme Jacobs van Rosema
  • Aurelia van Rosema
  • Cornelia Jacobs van Rosema

Trijntje Pieters Cleveringa

  • Huwelijk (1): Jacob Jilderts van Rosema
  • Overleden: 01-01-1661 1
  • BegravenVrouw: Burum (Fr) 2 3

  Persoonlijke feiten

Zij bezat in 1653 in Kollum (Fr) eigendommen. Trijntje Cleveringa kocht de helft van Jellemastate, de andere helft kwam later ook in haar bezit. Haar dochter verkocht dit later aan Eyso de Wendt.


Trijntje trouwde met Jacob Jilderts van Rosema, zoon van Jeldert Rompts van Rosema en Anna Wigers Botma. (Jacob Jilderts van Rosema werd geboren circa 1594 in Sebaldeburen en overleed op 14-04-1650 in Kollumerland (Fr).)


Bronnen


1 P. Luinstra, Luinstra dossier, Familie 5. 1659

De Wielplaats te Augsbuurt werd in 1659 door George Wilco thoe Schwarzenberg, grietman van Oostdongeradeel verkocht aan Trijntje Pieters Cleveringa, weduwe van Jacob Jilderts Rozema
Op 8-11-1660 maakte Trijntje een testament.

2 Herma M. van den Berg, Kollumerland en Nieuw Kruisland / Noordelijk Oostergo (Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist, SDU Den Haag, 1989), p 20. Vindplaats: Catalogusnummer: ISBN 90 12 05880 5. Geen graftekst meer over.

3 Herma M. van den Berg, Kollumerland en Nieuw Kruisland / Noordelijk Oostergo (Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist, SDU Den Haag, 1989), p 72. Vindplaats: Catalogusnummer: ISBN 90 12 05880 5.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 25-08-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar