Cornelis Ennes Wiersma
(vr 1665-na 1727)
Antie Luwes
(ca 1665-na 1716)
IJwe Julles
(ca 1680-vr 1723)
Mensje Boukes
(ca 1680-na 1762)
Enne Cornelis Wiersma
(1692-vr 1742)
Grietje IJwes
(1712-na 1767)
Derk Ennes Wiersema
(1739-na 1784)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Fraukje Ruirts

 • NN Derks
 • Grietje Derks
 • Grietjen Derks+
 • Aaltjen Derks
 • Ruirt Derks
 • Ruurt Derks
 • Tjetske Derks
 • Ruirt Derks
 • Ruurtje Dirks Wiersema+
 • Ruurd Dirks Wiersma+
 • Menke Dirks Wiersema+

Derk Ennes Wiersema 1 2 3 4

 • Gedoopt: 09-08-1739, Burum (Fr)
 • Huwelijk (1): Fraukje Ruirts vr 1763
 • Overleden: na 1784

   Derk was ook bekend als Dirk Innes Wiersma.

  Bij de doop

Kind van Enne Cornelis en niet genoemde moeder

  Persoonlijke feiten

Hij woonde te Pieterzijl. Ook op Froma, Hilmahuis en Ooster Froma in de Eijbersburen.


Derk trouwde met Fraukje Ruirts vr 1763. (Fraukje Ruirts werd geboren circa 1743 en overleed op 03-02-1811 in Lutjegast.)


Bronnen


1 Rechterlijke Archieven Groningen, De Waarden en Kommerzijl LXVII a. 31 maart 1762

Derk Ennes en Fraukje Ruirts te Pieterzijl onder Visvliet lenen 400 gulden van Mensje Baukes (grootmoeder van Derk) aldaar.

2 Rechterlijke Archieven Groningen, Lutjegast LXIX d 1. 31 maart 1767

Danil Jans Kystra en Grietje Ywes, ehelieden wonende op "Froma" verkopen aan Derk Ennes (Wiersema) en Froukje Ruirts, wonende op "Hilmahuis" een huis op de Eijbersburen.

3 Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk LXIX d 3. 12 juli 1783

Bij een verkoping verschijnen: Sipke Halbes & Antje Frankes, echtelieden, als gevolmachtigden van Duurt Halbes & Diewerke Hotzes, echtelieden n van Jan Hindriks (de zoon van wijlen Hindrik Halbes & Feijke Jans) alsmede van Tonnis Jans, als occuperende voor Halbe Hindriks en Trijntje Hindriks. Ook verschijnt er een Harm Hindriks (voormond) en mede occuperende voor Fridser Cornelles en Danil Jans Kiestra (als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Agnieta Halbes & Fridse Pieters. Gezamenlijk als erven en representanten van wijlen Nieske Duirts, weduwe van Halbe Hindriks om te verkopen aan Derk Aennes & Froukje Ruurts, echtelieden, de boerenbehuizing, schuur en annexen en vaste altoos durende beklemming van landerijen in de Westerhorn onder Lutjegast, "Oosterfroma" genaamt. Tevens 12 grazen land gelegen onder Grootegast, doende aan de hoogweledelgeboren Vrouwe A.H. Tjarda van Starkenborgh, Douarire de Hertoghe, Vrouwe van Feringa als eigenaresse tot een jaarlijkse vaste huur 157.10.-- (...) kaas, boter, etc, etc tot een bedrag van 2501.11.4
///
An auction by which Halbe Hindricks' & Nieske Duirts' heirs sell "Oosterfroma", a farmhouse, land and barns.

4 Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 235. 19 maart 1781

Derk Ennes en Froukje Reurts kopen van Sijmon Reinjes en J.C. Eissema voor 175 gulden en 15 stuivers een behuizing op eigen grond gelegen op de Eiberboeren.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar