Duijrt Jacobs, van de Monnikedijck
(1662-1739)
Agnietje Luirts
(1663-na 1721)
Halbe Hindricks
(ca 1690-1764)
Nieske Duirts
(ca 1692-vr 1783)

Duirt Halbes
(1730-1795)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Dieverke Hotzes

Duirt Halbes

  • Gedoopt: 04-06-1730, Lutjegast
  • Huwelijk (1): Dieverke Hotzes op 18-09-1763 in Lutjegast
  • BegravenMan: 01-02-1795, Noordwijk

  Persoonlijke feiten

Hij bezat landerijen. 1
Duurt Halbes uit Noordwijk en zijn vrouw Diewerke Hotzes verkopen een vierde eigendom van 12 grazen onbehuisd land voor 280 gulden aan Sipke Halbes en Antje Frankes.

Boedelinventaris: 09-12-1766. 2
Na het overlijden van Geert Alberts, de meester smid, moest een akte van afkoop worden opgesteld. Hierbij werden de rechten van de pupillen op de nalatenschap van hun ouders afgekocht. Eerst werd dan de nagelaten boedel geinventariseerd. Duirt Halbes is sibbevoogd en Pieter Alberts is voormond over de minderjarige kinderen van Diewerke Jacobs en Geert Alberts. Daniel Jans Kiestra is vreemde voogd.

Voogdij: 22-11-1779. 3
Duurt Halbes is voormond over de 3 minderjarige kinderen van Reinder Klunder en wijlen Lubbigjen Jans, ten tijde van een nieuw huwelijk van Reinder Klunder met Geertruida Jurjens Westenberg. Albert Lammerts is sibbe en Arrien Sikkes is vreemde voogd.


Duirt trouwde met Dieverke Hotzes, dochter van Hodse Dootjes Scheerings en Hemke Meinderts, op 18-09-1763 in Lutjegast. (Dieverke Hotzes werd gedoopt op 03-04-1741 in Doezum, overleden op 15-01-1809 in Sebaldeburen en werd begraven in Sebaldeburen.)


Bronnen


1 Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 79 fol 80. Datum?.

2 Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk LXIX b. 9 december 1766.

3 Rechterlijke Archieven Groningen, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 204. 22 november 1779.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar