Driewes Onnes
(ca 1660-vr 1721)
Tidde Jeltes
(-vr 1719)
Luijctie Aijbes
(1690-)
Klaas Drews
(-tussen 1754/1755)
Anje Tiddes
(1714-vr 1781)
Tidde Clasens Schenkhuis
(1739-1824)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Joeke Jans
2. Ida Reinders Torringa

  • Eilke Tiddes Schenkhuis Oudman+

Tidde Clasens Schenkhuis

  • Gedoopt: 18-10-1739, Oosterwijtwerd
  • Huwelijk (1): Joeke Jans in 1-1773 in Kloosterburen
  • Huwelijk (2): Ida Reinders Torringa op 27-06-1782 in Mensingeweer
  • Overleden: 31-12-1824, Uithuizermeeden op 85-jarige leeftijd

  Persoonlijke feiten

Hij was landbouwer op Nijenklooster. Later op Groot Maarslag.

Hij woonde te Groot Maarslag. 1

Hij gebruikte land te Groot Maarslag. 2

Hij was kastelein te Uithuizermeeden. Na zijn 2e huwelijk.

Geldzaken: 07-05-1768. 3 Tidde en Eibe Clasen, meerderjarige zonen van wijlen Claas Driewes ontvangen hun erfgoed. O.a. een obligatie over Driewes Onnes.

Van 1774 tot 1784 was hij Ommelander meier te Maarslag. 4 5 Hij gebruikte 42 jukken bij Maarslag, als opvolger van Ruirt Reinders & Anje Oopkes, die het in 1766 hadden gekocht van de kinderen van Jacob Peters & Aijlke Aijljes.


Tidde trouwde met Joeke Jans, dochter van Jan en Onbekend, in 1-1773 in Kloosterburen. (Joeke Jans werd geboren in Kloosterburen en overleed vr 1784.)

  Huwelijksfeiten

Zij tekenden een huwelijkscontract op 26-01-1773 te Hornhuizen. 6 Bg: Jan Everts, stiefvader; Battruida Tiddes, volle tante.
Bz: Harm Jans, broer en sibbevoogd; Enne Jans, voormond; Jurjen Freerks, dedigsman; Wibbe Jans, dedigsman; Gaije Hindrix, dedigsman.


Tidde trouwde vervolgens met Ida Reinders Torringa, dochter van Reinder Reinders en Aeijlke Alberts Wiersema, op 27-06-1782 in Mensingeweer. (Ida Reinders Torringa werd geboren op 26-04-1758 in Grijssloot, Leens, gedoopt op 30-04-1758 in Leens en overleed op 22-12-1839 in Grijpskerk.)


  Bij het huwelijk

Bij huwelijk kwam Tidde van Hoog Maarslag en Ida van Rollingeweer.

Bronnen


1 Bert Schut, E-mail. 28 maart 1774

Joeke kwam van Nijenclooster. Op 28 maart 1774 kopen Tidde Klaassen en Janke Jans een boerderij op Groot Maarslag (nu Groot Maarslag 12 te Mensingeweer), bestaande in een groote keuken, binnenhuis, agterhuis met vriesche schuire met de beklemming van 50 jucken ommelander land, voor f 4250. Op 12 juni 1806 wordt de plaats verkocht aan Duurt Klasens Hekma.

2 K.J. Ritzema van Ikema, Ommelander Geslachten (Rasquert, 1957 (2e druk)), R.A. XXXIX.d. 28 Maart 1774

Reurt Reinders en Anje Oopkes, woonagtig op Maarslag verkoopen aan Tidde Claasen en Jouke Jans, woonagtig op Nijenklooster, der eerste Comparanten hare tegenwoordige bewoonde Buiren plaatse staande en gelegen op Groote Maarslag, enz. enz. met de beklemminge van 50 juk land, doende 's Jaerlix tot huire an het Ommelander Comptoir 125 car. gl. Koopprijs 4250 car. gl.

Op 2 Mei 1801 verkoopen Tidde Klasen en Yda Reinders deze boerderij aan Pieter Aljes en Aafke Cornelis voor 7100 car. gl; daarna kastelein te Uithuizermeeden.

. Citaat van Anne Beukema in Groningen-Genealogy-groep.

3 Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 920. 7 mei 1768.

4 Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc, Jr 2004 p 5 Ommelander meiers 1595-1803.

5 Red. G. Boerma e.a, Boerderijen in het Halfambt (Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992), Boerderij 198a, Groot Maarslag 12.

6 Rechterlijke Archieven Groningen, HC Hornhuizen, Hunsingo 203 fol 464. 26 januari 1773

Aan bruidegomszijde de E. Jan Everts en Anje Tiddes ehel. als stiefvader en volle moeder en de E. Battruida Tiddes als volle moeij enz. enz.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar