Ulbet Sipkezn Rispens
(vr 1459-)
Foeck Douwes
(vr 1459-)
Claes Ulbetzn Rispens
(vr 1489-)
Hylck Douwesdr, Langwirt
Anne Claeses

 

Gezin

Anne Claeses

  Algemeen

Hij was Burger van Franeker 2 september 1539. /// He was Civilian of Franeker 2 September 1539.

  Persoonlijke feiten

Hij was voogd in 1562. Het betrof de minderjarige kinderen van Idts Claesen en Anna Auckedr, Ymck en Claes Idtszn. /// In 1562 he was guardian to the underaged children of Idts Claesen and Anna Auckedr, Ymck en Claes Idtszn.
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar