Tjarck Jacobs
(-vr 1679)
Wytske Doetjes
(-1679)
Hoytse Rouckes
(1635-)
Dieuwke Clasen
(ca 1640-)
Dootje Tjarks
(1665-)
Fedje Hodses
(1668-vr 1705)
Tjark Dootjes Scheerings
(1698-na 1764)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Berentje Heerkes

Tjark Dootjes Scheerings 1

  • Gedoopt: 21-02-1698, Niezijl
  • Huwelijk (1): Berentje Heerkes op 03-02-1743 in Doezum
  • Overleden: na 10-09-1764

   Tjark was ook bekend als Tjark Dootjes.2

  Persoonlijke feiten

Nalatenschap: nalatenschap, 26-06-1771, Grijpskerk. 3 "... Melchior Willem De Raadt J:U:Dr. Grietman van Westerdeel Langewold, betuige met deezen open en verzegelden brieve dat Perzoonlijk voor mij gecompareert, en erschenen zijn de E: Dootje Geerts, Doeske Geerts, Eentje IJwes als bij Schriftelijke procuratie van zijn Ehevrouw Geeske Geerts gevolmagtigt, Fetje Geerts geadsisteert met haar Eheman Luitjen Claassen, Fetje Hotzes, Geadsisteert met haar Eheman Berent Sikkes, Sapke Hotzes, geadsisteert met haar Eheman Tonnis Berents, Dootje Hotzes, Meintje Hotzes, geadsisteert met haar Eheman Cornellis Leffers [niet Jan?], Jan Hotzes en Duurt Halbes, als bij Schriftelijke volmagt, door zijn vrouw Dieuwerke Hotzes geauthoriseert, te Saamen als Erfgenamen van Wijlen hun oom Tjerk Dootjes, ter eenre, en Berentje Heerkes, Weduwe van eevengenoemde Tjerk Dootjes ter andere zijde, welke bekenden en beleden, na examinatie van het opgericht testament tusschen tweede Comparante, en Wijlen haar Eheman in dato den 5 Jan 1771 onderling opzigtelijk des overledenes nalatenschap te zijn geconvenieert en daarover mits dezen te maaken een altoosduirende uit- en afkoop, invoegen eerste Comparanten daaruit zullen genieten een Summa van Elfhondert-vijfentwintig guld. benevens het lijfstoebehoren van de overledene, alles vrij kosten schadeloos waar tegens de tweede Comparante eeuwig en erfelijk an zig hebben en blijven behouden den geheelen boedel, met alle de in en uit Schulden om daar meede te doen en handelen als een waar eigenaarsche met het haare te doen veroorlooft is, alwaar om eerste Comparanten tweede Comparante in diens vollen eigendom stelden mits dezen en bevestigden gelijk de tweede Comparante voor de prompte betalinge van de bedongene uit en afkooppenningen en overleveringe van het lijfstoebehoren, gelijk ook voor alle namaninge van Schulden voor dato deezes op deeze boedel gelegt of inkomstig nog te leggen ten onderpande Stelde alle haare hebbende en toekomende goederen, geene van die uitgezondert, met Submissie an de paraate reaale executie van alle Hoge en Laage Rechten, en Gerichten en onder renunciatie van alle bedenkelijke exceptien, Sonder arg of list. In Waarheids Oirconde en meerdere vestenisse, heb ik Grietman dezen op belijinge van Comparanten eigenhandig vertekent en door het anhangen van Mijn Zegul gecorroboreert tot Grijpskerk den 26 Junij 1771".

Landgebruik of -bezit: 4


Tjark trouwde met Berentje Heerkes op 03-02-1743 in Doezum. (Berentje Heerkes werd geboren in Doezum.)


  Bij het huwelijk

Tjerk Dootjes van Doezum.

Bronnen


1 Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold 735.76. 3 januari 1771

Testament.

2 Rechterlijke Archieven Groningen, Westerkwartier Tn 735 Inv 255 fol. 77. Erfscheiding 10-9-1764

Zie de volledige tekst bij Hotse Dootjes Scheerings. Dit is voorzover mij bekend de eerste en enige keer dat Tjark, Willem, Fedje, Wytske en Hotse Dootjes met de achternaam Scheerings worden aangeduid.
(Met dank aan Menne Glas, die deze bron opstuurde).

3 Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold, Grijpskerk Tn 735 Inv 78 fol 81. 26 juni 1771.

4 Rechterlijke Archieven Groningen, Westerdeel Langewold Losse Verzegelingen. 27 november 1765

Lourens Geerts (Oldehove) verkoopt aan Tjerk Dootjes en Berentje Heerkes uit Doezum land en een appelhof dat aan de zuidkant grenst aan de Hereweg te Grootegast. Inbegrepen is 'sodanig regt van Sittinge in een Bank in de kerk van Grootegast eneen legerstee op het kerkhof van Grootegast'...


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar