Jurrien Jansz. Bussemaker
Anna Dietmersdr. van Steinfurt
Jan Gerrtisz. ten Cate
Geesken ten Cate
Jurriaan Bussemaker
(ca 1655-vr 1724)
Fenneken Jansdr. ten Cate
(ca 1670-vr 1720)
Jan Jurjens Bussemaker
(1693-1752)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. IJdtjen Isaacs

Jan Jurjens Bussemaker 1

  • Geboren: 1693, Hengelo (Ov)
  • Huwelijk (1): IJdtjen Isaacs op 29-08-1715 in Ulrum
  • Overleden: 17-04-1752, Ulrum op 59-jarige leeftijd

  Persoonlijke feiten

Hij was koopman te Ulrum.

Geldzaken: 21-01-1750, Ulrum. Jantje Cornelis en haar man Harm Derks Cremer verklaren uit de boedel van het Huis Asinga tot Ulrum 616 cgl. ontvangen te hebben, wegens een obligatie van 17 juli 1717. De originele rentebrief kon niet worden gequiteerd omdat deze verloren is gegaan door de brand 'die de behuizing van Jan Jurjens, gewezen voormond over Jantjen Cornelis, enigste dochter en representante van wijlen Cornelis Isaaks en Geeske Clasen, voor een geruime tijd van jaren heeft verteerd'.

Voogdij: Ulrum. Hij verving Lippe Tonnis als voormond over de 2 overgebleven kinderen van zijn zwager Cornelis Isaaks


Jan trouwde met IJdtjen Isaacs, dochter van Isaak Harckes en Onbekend, op 29-08-1715 in Ulrum. (IJdtjen Isaacs werd geboren tussen 1691 en 1693 in Ulrum en overleed op 04-02-1779 in Ulrum.)

  Huwelijksfeiten

Zij gingen op 03-08-1715 te Groningen in ondertrouw.


Bronnen


1 K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen I.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar