Dyrck Wyersma
(1535-)
Dyuwer
Jacob Dircks
(ca 1551-vσσr 1623)
Martien Melles
(ca 1580-na 1640)
Enne Jacobs Wiersma
(1619-tussen 1690/1692)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Aaltie Arrijens Boersma

Enne Jacobs Wiersma 1 2

  • Geboren: 1619
  • Huwelijk (1): Aaltie Arrijens Boersma
  • Overleden: tussen 1690 en 1692, Burum (Fr)

  Bij het onderzoek

Bij de twee zonen Jacob Ennes en Willem Ennes in het lidmatenregister van Burum-Munnekezijl, 1 mei 1680, staat een latere kanttekening zonder datering dat zij en hun ouders alle 4 zijn overleden.

  Persoonlijke feiten

• Hij was kerkvoogd te Burum (Fr).

• Hij was landbouwer op Burumerland bij d'Leeghte te Burum (Fr). "... Onder de clockslag van Burum".

• Authorisatie: op 10-12-1650, in Kollumerland (Fr). 3
Enne Jacobs, curator divisionis over de mi. ja. kinderen van wijlen Jan Cornelis, t. v. v. Pijter Cornelis last hebbende van Aeltie Reijnersdr. weduwe van Jan Cornelis bij Warfstermolen, geassist. met S. Itsma haer procureur bij de gerechte van Collumerlant, om te maeken scheijdinge en delinge van de goederen bij Lucke Roelifsdr. voorschreven kinderen bestemoeder, achtergelaeten en tussen voorschreven kinderen en de andere mede erfgenaemen van Lucke Roelifs in communione staende.

• Voogdij: 03-12-1660, Kollumerland (Fr). 4
Freerck Jacobs, woonachtig in de Ommelanden van Groningen curator ad lites en oom
wijlen Bijuwe Jacobs vader
Op verzoek van Dijuwer Jacobs moeder
Enne Jacobs wordt genoemd i.v.m. competentie

• Kerkelijke zaken: 01-05-1680, Burum en Munnekezijl (Fr). .. Bij Werfstermullen de dijck en het ooster nieuwcruislandt. Enne Jacobs en Aeltie sijn wijff met 2 van haere sonen Jacob en Willem Ennes jonghmans ...".
Later toegevoegd: " ...alle 4 verstorven ...".


Enne trouwde met Aaltie Arrijens Boersma, dochter van Aerien Jans en Griet Jansdr.


Bronnen


1 Mw. A.C. Fokkema-Siccama, De Siccama's (Kollum, 1973), p 203 nr 197.

2 De Poel (1550-1990) (De Poel, Groningen, 1994), p 15. Nazaten van Enne Jacobs Wiersma zijn de Wiersma's, een boerengeslacht te Burum en Pieterzijl.

3 Nedergerechten, Authorisaties Kollumerland B14, aktenummer 1475, aktedatum 10 dec 1650.

4 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Kollumerland Oude inventaris: B15 Aktedatum: 03-12-1660.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar