Sijmen
(ca 1700-)
Jeentje Sijmens
(ca 1740-vr 1822)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Jacob Pieters

Jeentje Sijmens

  • Geboren: ca 1740, Garnwerd
  • Huwelijk (1): Jacob Pieters op 24-07-1768 in Garnwerd
  • Overleden: vr 1822, Garnwerd

  Bij het onderzoek


Van Jeentje is geen doop in Garnwerd te vinden. Mogelijk was ze van doopsgezinde huize. Mogelijk is ze toch een dochter van een zekere Sijmen Jans van Garnwerd, die in Eenrum opduikt. Hier is een hiaat in de dopen van 1748-1760, terwijl haar geboorte juist ca. 1748 geschat kan worden.
In Eenrum worden in 1763 een Jan Sijmens van Garnwert genoemd en in 1787 een Sijmen Jans van Garnwert in 2 voogdijzaken als sibbevoogd voor de 2 pupillen van Sijmen Pieters van Eenrum & Anje Jans van Garnwerd, aldaar.

Date Noorlag stelt dat zij een dochter is van Sijmen Jans en Martien Dercks, doopsgezind en getrouwd 1722 in Ulrum en Niekerk-Vliedorp. 1 2

  Persoonlijke feiten

Zij was dagloonster te Garnwerd.


Jeentje trouwde met Jacob Pieters, zoon van Peter Hendriks en Anje Peters, op 24-07-1768 in Garnwerd. (Jacob Pieters werd gedoopt op 03-08-1743 in Den Ham en overleed vr 1822 in Garnwerd.)

  Huwelijksfeiten

Zij kondigden hun huwelijk aan op 14-08-1768 te Den Ham. Uitgekondigt het huwelijk tusschen Japik Peters van Den Ham en Jentjen Sijmens van Garnwert, waarvan attestatie gepasseert naar Garnwert.


  Bij het huwelijk


Zij zijn in twee opzichten mijn Oudovergrootouders. De ene zoon Sijmen Jacobs de Roo is een Oudvader van mijn moeder en de andere zoon Pieter Jacobs de Roo is een Oudvader van mijn vader (kwartierverlies).

Bronnen


1 Rechterlijke Archieven Groningen, Regtdag Eenrum. 31 mei 1763

Alsoo Jan Sijmens woonagtig te Garnwert als voormond, Jan Harms sibbe en J.M. Hartzma beijde tot Eenrum woonagtig als vreemde voogden hebben aangesworen over Sijmen Pieters sijnde minderjarige soon van wijlen Pieter Sijmens en wijlen Nieske Jans, en de voormond het regthuis tot Eenrum tot domicilium Citandi heeft gestelt welke van Cornellis Everts als bewoonder is geaccepteert.
Is sulks in actis Getekend Actum den 19 Junij 1762.

2 Rechterlijke Archieven Groningen, Regtdag Eenrum. 13 november 1787

Alsoo op heeden den 19 November 1787 ten versoeke van Anje Jans van Eenrum over haare twee pupillen, soo deselve bij wijlen Sijmon Pieters in huwelijk heeft verwekt bij 't EE Gerigte van Eenrum sijn aangesworen Harm Jans der pupillen aangetrouwde oom aan Vaders zijde wonende te Eenrum als voormond, Sijmon Jans van Garnwert als Sibbe, en de Collector Jacob Melles van Eenrum als vreemde voogden, en de Sibbe voogd de behuisinge van de voormond (onder acceptatie van deselve) tot domicilium citandi heeft gestelt.
Is sulks in actis getekend. NB Zou Sijmen Jans van Garnwert de vader zijn van Jeentje Sijmens?.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar