Berent Cornelis
(1675-)
Martjen Ritses
(1675-)
Cornelis Berents
(1699-na 1754)
Eeske Rijkels
(ca 1700-na 1734)
Menje Cornelis
(1732-ca 1807)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Pieter Jans Hovingh

Menje Cornelis

  • Gedoopt: 09-03-1732, Feerwerd
  • Huwelijk (1): Pieter Jans Hovingh op 14-01-1753 in Feerwerd
  • Overleden: ca 1807, Feerwerd ongeveer 75 jaar oud

   Menje was ook bekend als Meenje en Mentje.

  Persoonlijke feiten

Zij was dagloonster te Feerwerd.

Zij was op 30-03-1777 lidmaat "na Belijdenis der waarheid" te Feerwerd.


Menje trouwde met Pieter Jans Hovingh, zoon van Jan Pieters Hoven en Geeske Jans, op 14-01-1753 in Feerwerd. (Pieter Jans Hovingh werd geboren in Feerwerd en overleed circa 1795 in Feerwerd.)


  Bij het huwelijk


In 1815, ten tijde van het tweede huwelijk van dochter Janna, wordt een Akte van Bekendheid opgesteld waarin hun overlijden wordt bevestigd:
"... dewelke hebben verklaard voor waarheid en bekendheid aan allen welke zulks zouden mogen aangaan dat Pieter Jans Hoven en Menje Kornelis in leven arbeiders te Feerwerd en ouders, beneffens Jan Pieters Hoven en Geeske Jans in leven kledermaakeren te Feerwerd nog Kornelis Berends en Eeske Rikels in leven Winkeliers [?] te Feerwerd en grootouders van Janna Pieters Weduwe van Pieter Heerkes Beukema, Landbouwersche wonende te Oostum alle zijn overleeden, de eerstgemelde voor ongeveer Twintig Jaren de tweede genoemde voor agt Jaaren de laatste genoemden voor ruim Twintig Jaaren; De Comparanten hebben tot reede van wetenschap [?] bij gebragt dat zij de gemelde overledenen hadden gekend, alwaarin [?] zich diens overlijden wel [?] herinnerden". 1

Bronnen


1 Jaap Medema, Gouda, Akte van bekendheid. 1815.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar