Hindrik Claessens
(1672-na 1702)
Lolje Jans
(1671-)
Allardt Tjaerts
(-tussen 1713/1720)
Anje Willems
Jan Hindriks
(ca 1703-1765)
Hilje Alders
(1704-vr 1755)
Harmen Jans Kloot
(1733-)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Anje Sijwerts Knol

  • Sijwert Harms
  • Harke Harms Kloot
  • Hilje Harms Klootsema+

Harmen Jans Kloot 1

  • Gedoopt: 25-05-1733, Zuidwolde
  • Huwelijk (1): Anje Sijwerts Knol op 07-07-1765 in Zuidwolde

Harmen trouwde met Anje Sijwerts Knol, dochter van Sijwert Menkes Knol en Anje Harkes, op 07-07-1765 in Zuidwolde. (Anje Sijwerts Knol werd gedoopt op 10-03-1748 in Stitswerd.)

  Huwelijksfeiten

Zij tekenden een huwelijkscontract op 21-05-1765. Bg: Aldert Jans & Anje Olgers als volle broer en snaarske; Anje Jans volle suster; Harke Hindriks sibbevoogd, Jan Berends vreemde voogd over de onmondige broer Claas Jans als swager; Pieter Luddes als swager; Hindriktien Jans als volle suster; Frerik Jans & Aafke Jans als swager en suster.
Bd: Sijwert Menkes & Antje Harkes als vader en moeder; Harke Hindriks als grootvader; Willem Menkes als oom.

Zij kondigden hun huwelijk aan op 21-05-1765 te Kantens.


Bronnen


1 Geert Kamphuis (g.kamphuis@tiscali.nl), RA 734-1031, 6m Afcoopbr. 13 juni 1783

Derk Jan Nauta wegens de Hoogwelgeborene Mevrouw A. M. Rengers Douariere Lewes Vrouwe van Middelstum & & geconstitueerde Richter van Zuidwolde, betuige met desen open en versegelden brieve dat persoonlijk voor mij gecompareert ende erschenen sijn de E Anje Sijwerts weduwe van Harm Jans ter eenre, beneffens de E Aldert Jans als voormond, Menke Sijwerts als sibbe, en Ollebrants Pieters als vreemde voogden over de vijf minderjarige kinderen van de eerste comparante bij wijlen gemelte Harm Jans in echte verwekt ten andere zijde: sijnde de twee comparanten tot desen geauthoriseert bij apostille van het EE Gerichte van Zuidwolde van den 2 Junij jongst, verklarende met de eerste camparante als moeder een stedevaste en onherroeperlijke uit en afcoop gemaakt te hebben wegens der pupillen vaderlijke goederen in voegen dat de eerste comparante als moeder aan haar sal hebben en behouden de plaatse en vaste beklemminge der landerien daar onder behorende, mitsgaders alle mobilia in en uitschulden, so ten inventaris op heden aan het EE Gerichte geexhibeert sijn vermelt of niet. Waar tegens de eerste comparante als moeder aannam en beloofde haar vijf minderjarige kinderen tot volle agtijn jaaren ouderdom in gesondheid en krankheid van cost klederen en al het nodige te onderhouden, ook lesen en schrijven en de vier jongetjes een bekwaam ambagt of het boerewerk en het meisje naajen en breiden te laten leeren alles na stands behoor en voorts na ommecomst van gemelte jaren aan de voorstanderen ten behoeve der pupillen als vaders goed uit te keeren een somma van vierhondert seven en dertig car: guldens sestijn stuivers dico f 437-16-0 en daar en boven wegens het vaders lijfstoebehoren een somma van vier en dertig car: guldens met welke uit en afcoop wedersijtse comparanten vredig sijnde so stelden de twede comparanten de eerste als moeders, bij desen in het geruste posses des boedels ten inventaris vermelt, waar tegens de eerste comparante als moeder voor de gestipuleerde afcoop penningen, en tot verdere nakominge deses ten onderpand stelde alle haare hebbende en verkrijgende goederen, geene exemt, en in spedie die ten inventaris sijn vermelt, alles wedersijts onder submissie aan de parate executie bij alle hoge en lage gerichten, en afstand van alle desen eenigsints contrarierende exceptien. In oirconde der waarheid en tot vestenisse deses heb ik Richter opgemelt op versoek van comparanten, desen na gedaene belijinge, met het aanhangen van mijn gewoon segul en naams onderschrijvinge gecorroboreert. In den jaare 1700 drie en taggentig den 13 Junij 1783.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar