Luitjen Hindrix
(tussen 1676/1677-1757)
Trijnje Everts
(-vr 1705)
Claas Luitjes
Antje
Tjeerdje Claassen
(ca 1733-1816)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Jan Eisses

2. Jan Alderts Tempel
  • Janna Jans
  • Aldert Jans

Tjeerdje Claassen

  • Geboren: ca 1733, Warfhuizen
  • Huwelijk (1): Jan Eisses op 16-04-1753 in Mensingeweer
  • Huwelijk (2): Jan Alderts Tempel op 17-08-1774 in Winsum
  • Overleden: 19-09-1816, Uithuizermeeden ongeveer 83 jaar oud 1

   Tjeerdje was ook bekend als Tjeerdje Jans Claassen, Tieertje Klasens en Tjeertje Klaassen Lemstra.

  Bij het onderzoek


Bij het nageslacht van haar broer Luitje Claassen ontstaan 3 achternamen: Van Dijk, Hekkema en Lemstra.

  Bij het overlijden


In het huis (269) haar dochter, waar ook Jan Alderts Tempel was overleden.


Tjeerdje trouwde met Jan Eisses, zoon van Eijse Jans en Anje Abels, op 16-04-1753 in Mensingeweer. (Jan Eisses werd gedoopt op 23-07-1724 in Bellingeweer, Winsum en overleed vr 11-07-1774 in Winsum.)

  Huwelijksfeiten

Zij kondigden hun huwelijk aan op 16-04-1753 te Mensingeweer en Maarslag. Met attestatie naar Winsum.

Op 11-07-1774 werd in Winsum een boedelinventaris opgemaakt. 2 Tjeertje Claassen en haar man Jan Eisses.


Tjeerdje trouwde vervolgens met Jan Alderts Tempel, zoon van Aldert en Onbekend, op 17-08-1774 in Winsum. (Jan Alderts Tempel werd geboren in 1735-1736 in Wetsinge en Sauwerd en overleed op 11-03-1814 in Uithuizermeeden.)

  Huwelijksfeiten

Zij tekenden een huwelijkscontract op 15-07-1774 te Winsum. 3 "... Recht van representatie aan de 2 volle neefs kinderen van de bruidegom, te weten van de E. Lammert Geerts bij Martie Jans, van de E. Jan Geerts bij Beiske Geerts. Ook aan (de kinderen) des bruids volle broeder Luitje Claassen bij Rienje Yzebrands [= Rienje Pels, komt van Pelbrands = Pelle Brands, haar vader.
Getuigen aan bruidegomszijde: Lammert Geerts en Martie Jans, als volle neef en aangetrouwde nicht; Jan Geerts en Beiske Geerts, als volle neef en aangetrouwde nicht.
Aan bruidszijde: Luitje Claassen, als volle broeder en voormond over des bruids 5 minderjarige kinderen voor wijlen Jan Eisses bij haar in egte verwekt; Jantie Luitjes, weduwe van wijlen Remge Jans, als volle moeij; Luitje Remges en huisvrouw Margaretha Tunnis, als volle neef en aangetrouwde nicht; Abel Alders, als oom en voormond; Geert Willems Bazuijn, als vreemde voogd."


Bronnen


1 Huwelijksbijlagen Provincie Groningen, Adorp. 31 december 1780

Volgens de Huwelijksbijlagen van Anje Jans is haar moeder Tjeerdje Jans gestorven in Uithuizermeeden. In de overlijdensakte van Anje Jans wordt haar moeder ook Tjeerdje Jans genoemd. Het is ook mogelijk dat ze Tjeerdje Claassen werd genoemd.

2 Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 Inv 882 Gerecht van Winsum, Bellingeweer en Thijum (1574) 1751 - 1803.

3 Rechterlijke Archieven Groningen, HC Winsum XXXVIII d 2 fol 101. 15 juli 1774. Mogelijke vader van de volle neven Lammert en Jan Geerts:
Geert Lammerts te Obergum doopt 31-8-1721 te Winsum zoon Lammert...
Later nog een Geertie, gedoopt op 12-12-1728 te Obergum & Maarhuizen, door Geert Lammertz en Cornelske Rikkerz...
Eerder, te Baflo & Raskwerd: op 2-8-1716 gedoopt Thomas, z.v. Geert Lammers en Hilje Thomas...

In Winsum was een Geerart Willem Bazuin & Eltje Jans, die op 30-1-1763 een zoon Jan lieten dopen. Zelf mogelijk gedoopt als Gerhart Willem, op 2-12-1732 te Wetsinge, door Johannes Bazuin & Ebeltjen Willems.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar