Driewes Onnes
(ca 1660-vr 1721)
Tidde Jeltes
(-vr 1719)
Luijctie Aijbes
(1690-)
Klaas Drews
(-tussen 1754/1755)
Anje Tiddes
(1714-vr 1781)
Drewes Klaesen
(ca 1740-tussen 1784/1786)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Martje Willems

Drewes Klaesen

  • Geboren: ca 1740, Westerwijtwerd
  • Huwelijk (1): Martje Willems op 13-01-1765 in Westerwijtwerd
  • Overleden: tussen 1784 en 1786, Zuidwolde 1

   Drewes was ook bekend als Dreeuws Houtman.

  Bij de geboorte


Hij werd door zijn huwelijk meerderjarig, dus was hij waarschijnlijk niet eerder geboren dan ca. 1740.

  Persoonlijke feiten

Hij was landbouwer te Zuidwolde.

Geldzaken: 28-03-1767. 2 Driewes Claassen, door huwelijk meerderjarig geworden, ontvangt o.a. een obligatie te laste van Marieke Driewes f 300 met 5 jaren achterstallige rente f 60.

Geldzaken: 04-05-1770. 3 Driewes Clasen en Martjen Willems verkopen aan Antje Jans wed. van Jan Clasen [zijn jongere broer?] "hare behuisinge zijnde een Cremerie (lakenwinkel) tot Westerwijtwerd, laatst door de verkopers bewoond, voor 600 Car. gulden".

Nalatenschap: 12-04-1781. 4 "... Drewes Clasens te Zuidwolde (Bedum), Tidde Clasen woonachtig op Maarslag, Eibe Klasen, Jan Klasen, Magdalena Klasen, geadsisteert met haar Eheman Klaas Jacobs, woonachtig onder de Klokslag van Middelstum, Pieter Tonnis als Legitimus Tutor wegens zijn kind bij wijlen Nicolaaske Clasens, en Evert Reinders tesamen erfgenamen van Antje Tiddes, Ehevrouw van Jan Evers tot Westerwijtwerd op de Palen, dewelke bekenden en beleden voor hun erfgenamen te hebben verkogt aan den H.W. Geb. Heer van Dijxterhuis, als Primarius Collator en Kerkvoogd van de Kercke tot Eenrum de eerste Comparanten haar 30 grasen land of de gerechte derde part ongescheiden in 't negentig grasen in de plaatse Luchtenborg, gelegen onder Bellingeweer en Pieter Cornellis onder zijn behuisinge gebruikt jaarlijcks voor zestig Guldens. Verkocht voor 2100 Guldens".

Hij was op 25-09-1782 diaken te Zuidwolde.


Drewes trouwde met Martje Willems, dochter van Willem Pieters en Martijn Pieters, op 13-01-1765 in Westerwijtwerd. (Martje Willems werd gedoopt op 30-11-1738 in Westerwijtwerd 5 en overleed vr 1836 in Zuidwolde.)


Bronnen


1 Bert Schut, E-mail. Geboren te Zuidwolde, overleden in Zuidwolde in 1784. In ieder geval tussen 7-4-1784 en 24-6-1786.

2 Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 733 inv 920. 28 maart 1767.

3 Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. Tn 734 inv 377. 4 mei 1770.

4 Rechterlijke Archieven Groningen, R.A. LVI.d.

5 Bert Schut, E-mail. Gedoopt te Westerwijtwerd op 5 juni 1727, overleden te Zuidwolde voor 1836. H.S.: Er waren 3 Marties en 1 Martijn, dus voorlopig ga ik uit van de laatste als overlevende Martje.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar