Pieter Cornelis
Martje
Willem Pieters
(-1787)
Martijn Pieters
Martje Willems
(1738-vr 1836)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Drewes Klaesen

2. Jacob Jans

Martje Willems

  • Gedoopt: 30-11-1738, Westerwijtwerd 1
  • Huwelijk (1): Drewes Klaesen op 13-01-1765 in Westerwijtwerd
  • Huwelijk (2): Jacob Jans op 11-10-1789 in Zuidwolde
  • Overleden: vr 1836, Zuidwolde

   Martje was ook bekend als Margje en Martijn.

  Persoonlijke feiten

Geldzaken: 31-05-1797, Groningen. "... Martjen Willems wed. van Jacob Jans en Jacobjen Jans wed. van Rudolf Aaldriks beide onder Suidewolde woonagtig verschijnen bij de notaris van Wetsinge als borgen bij een lening van 600 gulden aan Aaldrik Rudolfs & Martie Drewes te Bellingeweer van Derk Cornellis te Zuidwolde."

Boedelscheiding: op 07-06-1797, in Wetsinge. 2 Scheidbrief tussen Matje Jans & Jan Pieters enerzijds, en Martie Willems wed. Jacob Jans anderzijds:
"... Verschenen Matje Jans & Jan Pieters; Jantie Jans & Pauwel Melles, erfgenamen en representanten [zusters?] van wijlen Jacob Jans ter eenre, en Martie Willems weduwe van Jacob Jans ter ander zijde, om de boedel volgens Huwelijkscontract van 19 december 1788 van Martie Willems en Jacob Jans te scheiden."
Martie Willems behoudt de hele boedel zoals ze die met Jacob Jans heeft bezeten en betaalt 1650 gulden aan Matje Jans en aan Jantie Jans.
De boedel bestaat uit "pmo. een behuisinge en Schuire nevens de vaste beklemminge van Twee en Seventig grasen Lands, doende jaarlijks tot huire 114 [?] gulden 5 stuivers; 2do. de eigendom van negen vijftig grasen lands tot Westerwijtwerd gelegen, wordende bij Sjerp Elema onder vaste beklemminge gebruikt, jaarlijks tot huure doende een hondert seven veertig gulden en 10 stuivers; 3tio. den eigendom van een behuisde heemstede mede aldaar gelegen, wordende bij de weduwe van Jacob Tonnis gebruikt sjaars voor 4 gulden; 4to. een behuisde heemstede tot Warffum gelegen, wordende bij Derk Eikes gebruikt sjaars voor vijf gulden; 5to. een behuisinge staande en gelegen tot Suidewolde doende jaarlijks aan Hijbe Groenewold in qlte tot heem huure Seven gulden".


Martje trouwde met Drewes Klaesen, zoon van Klaas Drews en Anje Tiddes, op 13-01-1765 in Westerwijtwerd. (Drewes Klaesen werd geboren circa 1740 in Westerwijtwerd en overleed tussen 1784 en 1786 in Zuidwolde 3.)


Martje trouwde vervolgens met Jacob Jans op 11-10-1789 in Zuidwolde.

  Huwelijksfeiten

Zij tekenden een huwelijkscontract op 19-12-1788 te Zuidwolde. 4


Bronnen


1 Bert Schut, E-mail. Gedoopt te Westerwijtwerd op 5 juni 1727, overleden te Zuidwolde voor 1836. H.S.: Er waren 3 Marties en 1 Martijn, dus voorlopig ga ik uit van de laatste als overlevende Martje.

2 Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 0014 Wetsinge-Sauwerd.

3 Bert Schut, E-mail. Geboren te Zuidwolde, overleden in Zuidwolde in 1784. In ieder geval tussen 7-4-1784 en 24-6-1786.

4 Rechterlijke Archieven Groningen, HC Zuidwolde XXXV b 2 fol 40v. 19 december 1788.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar