Menne Remkes
Nieske Egges
Jan Wennekes
(-1723)
Imke Mennes
(1675-na 1730)
Enneke Jans
(1714-)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Albert Taekes

  • Jan Alberts Kooi
2. Cornelis Onnes

Enneke Jans

  • Gedoopt: 14-10-1714, Lutjegast
  • Huwelijk (1): Albert Taekes op 13-05-1736 in Lutjegast
  • Huwelijk (2): Cornelis Onnes in 12-1749 in Grijpskerk
  • Overleden: Grijpskerk 2

   Enneke was ook bekend als Enje Gosseling.

  Bij het onderzoek


Dat we hier de juiste Enneke voor ons hebben is aan de ene kant wel aannemelijk, omdat Enneke haar dochter Emke heeft genoemd, naar haar eigen moeder Imke, maar er is ook plaats voor twijfel omdat Enneke al behoorlijk op leeftijd is (39 en 44) als ze haar kinderen krijgt...

Misschien heeft de naam Gosseling (ze wordt ook een keer Enje Gosseling genoemd) nog iets te maken met een familie tussen Friesland en Groningen: Hessel Gosseling, lidmaat te Buitenpost in 1759, die later (1774-1784) in Visvliet 7 kinderen doopt...
En dan is er Gosling Alberts (Jongsma), die met IJtske Gabes (1772-1774) in Visvliet 3 kinderen doopt waaronder een Enneke...

  Bij het overlijden


In Grijpskerk is geen overlijdensakte van Enneke Jans of Enje Gosseling.

  Persoonlijke feiten

Geldzaken: 09-02-1748, Visvliet. 3 " ... Enneke Jans, wedue van Albert Teekes woonende tot Fisvliet in de buren, old 35 jaar of daer omtrent, zijde dat na het beste onthoud int lastleden vooryaer ten haeren huise is gekomen Wytske Jans, huisvrouw van Fokke Jans op Zwaagwesteinde woonagtig, vragende haer getuige of zij niet bij haer konde losieeren zoo lang als haer broer quam die de kosten wel soude betaalen ...".


Enneke trouwde met Albert Taekes op 13-05-1736 in Lutjegast. (Albert Taekes werd geboren in Niehove en overleed vr 1749.)


  Bij het huwelijk

29-04-1736 Lutjegast
Met attestatie vertrokken...

Enneke trouwde vervolgens met Cornelis Onnes, zoon van Onno Cornelis en Onbekend, in 12-1749 in Grijpskerk. (Cornelis Onnes werd geboren circa 1715 en overleed in Grijpskerk 4.)

  Huwelijksfeiten

Zij kondigden hun huwelijk aan op 29-11-1749 te Niezijl. 5 6 In december 1749 deden ze het nogmaals in Grijpskerk.


Bronnen


1 Reid van der Leij, 14 oktober 1714

Er is een Enneke Jans, geboren op 14 oktober 1714 te Lutjegast, als dochter van Jan Wennekes (Wenckers) van Grootegast, chercher te Lutjegast en Imke Mennes van Appingedam. HS: Deze aanname is nog niet geverifieerd. Het is aan de ene kant wel aannemelijk, omdat Enneke haar dochter Emke heeft genoemd, maar aan de andere kant is Enneke al behoorlijk op leeftijd (39 en 44) als ze haar kinderen krijgt...

2 Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, overlijdensakte. 12 mei 1832

Bij het overlijden van haar dochter Emke Kornelis Duisterwinkel in 1832 werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk.

3 Taeke van der Leij, Toegang 14, dossier 2277- 09/02/1748 HENDRIK LAMMERTS, afk. van Collumerswaag.

4 Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Ulrum, Overlijdensakte. Bij het overlijden van dochter Emke Kornelis Duisterwinkel in Ulrum, 1832, werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk. Daar is echter geen spoor van te vinden.

5 DTB Boeken Provincie Groningen, Niezijl, huwelijken. 29 november 1749

Huwelijksaankondiging in Niezijl tussen Cornelis Onnes en Enneke Jans (beiden te Grijpskerk).

6 DTB Boeken Provincie Groningen, Grijpskerk, huwelijken. december 1749

Huwelijksaankondiging in Grijpskerk tussen Cnelis Oenes en Enneke Jans.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar