Jan Jansen, van Pieterzijl
(ca 1670-tussen 1728/1738)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Grijtje Dircks, van Schalkedam

Jan Jansen, van Pieterzijl

  • Geboren: ca 1670
  • Huwelijk (1): Grijtje Dircks, van Schalkedam op 05-04-1709 in Visvliet
  • Overleden: tussen 1728 en 1738

  Bij het onderzoek

Uit het Feitsma familieboek:
"Jan Jansen was in 1710 boer in Vrouwen Clooster onder Burum. In 1712 was hij kerkvoogd van de geref. kerk in Burum. Samen met Grietie Dirks was hij in 1717 lidmaat van deze kerk. Tenslotte was hij in 1728 eigenaar/meijer van No. 35 van het Stemkohier. Grietie Dirks was in 1712 lidmaat van de gereformeerde kerk te Burum. In 1716 staat zij te boek als "wyff van Jan Jansen" te Burum. In 1738 is zij eigenaar/meijer van No. 35 van het stemkohier Burum. Nog tot 1766 komt zij voor in de speciekohieren. Haar boerderij bestaat dan uit 1 1/2 schoorsteen, 3 halve hoofden, 6 koeien, 3 rieren, 4 paarden en 25 pondemaat bouwland, bij een totale oppervlakte van 65 pondemaat, maakt 40 pdm grasland." 1

  Persoonlijke feiten

Authorisatie: op 01-05-1688, in Kollumerland (Fr). 2 "Vader: Jan Jansen, bij de Kolk onder Burum.
Kuratoren: Marten Johannes, koopman Kollum en Jacob Jansen, Warfstermuellen.
Kinderen: Jan Jansen, in het 18de jaar, cum fisco."

Het Feitsma Familieboek vertaalt dit naar: "Jan Jansen woonde in 1688 bij de Kolk onder Burum". De geboortedatum 1670 van zoon Jan Jansen is dus afgeleid van deze authorisatie.

In 1710 was hij boer in Vrouwen Clooster te Burum (Fr). 3 In 1728 was hij eigenaar/meijer van No. 35 van het Stemkohier.

Hij was in 1712 kerkvoogd te Burum (Fr). Jan Jansen, kerkvoogd en
Grijtje Dircks, sijn wijf.

Hij was op 09-10-1712 lidmaat op belijdenis te Burum en Munnekezijl (Fr).

Hij was in 1716 lidmaat te Burum en Munnekezijl (Fr). Jan Jansen en Grietie Dirks

Hij was in 1717 lidmaat te Burum (Fr).


Jan trouwde met Grijtje Dircks, van Schalkedam op 05-04-1709 in Visvliet. (Grijtje Dircks, van Schalkedam werd geboren in 1679 in Schalkedam (Fr), gedoopt op 27-05-1683 in Burum (Fr) en overleed circa 1767.)


  Bij het huwelijk


Jan Jans van Pieterzijl, wonende te Visvliet.
Grietje Derks, wonende te Burum.
Attestatie naar Burum.

Bronnen


1 Dirk Piet Feitsma, Website, 17-5-2003.

2 Rechterlijke Archieven Friesland, Authorisaties Kollumerland, nr. 231, 1 mei 1688.

3 Taeke van der Leij.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar