Grijtje Dircks, van Schalkedam
(1679-ca 1767)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Berent Fridses, van Burum

  • Fridze Berends
2. Jan Jansen, van Pieterzijl

Grijtje Dircks, van Schalkedam

  • Geboren: 1679, Schalkedam (Fr)
  • Gedoopt: 27-05-1683, Burum (Fr)
  • Huwelijk (1): Berent Fridses, van Burum op 21-05-1699 in Visvliet
  • Huwelijk (2): Jan Jansen, van Pieterzijl op 05-04-1709 in Visvliet
  • Overleden: ca 1767 ongeveer 88 jaar oud

  Bij het onderzoek

Woonachtig op het Vrouwenklooster onder Burum. 1

  Persoonlijke feiten

• Zij was op 06-10-1700 lidmaat op belijdenis te Burum en Munnekezijl (Fr). Aangenomen Grietie Dircks huisvrouw van Berent Fridzes onder Burum.

• Zij bezat in 1704 44 grasen land ten oosten van Visvliet aande Heereweg te Visvliet. 2
Zij was de weduwe van Berent Fridses onder Boerum.

• Authorisatie: op 09-07-1709, in Kollumerland (Fr). 3
Ouders: Beern Fridses (overleden) en Grytie Dirx, Vrouwenklooster o/d Burum. Kuratoren: Germen Fridses, bij Pieterzijl en Fridse Tonnis, achter Visvliet. Kinderen: Frids Beerns in het 9de jaar.
Opm. Jan Jansen, tegenwoordige man van Grijtie Dirx.

• Zij was in 1712 lidmaat te Burum en Munnekezijl (Fr).

• Zij was in 1717 lidmaat te Burum (Fr).
In 1716 staat zij te boek als "wyff van Jan Jansen" te Burum.

• In 1738 was zij eigenaar/meijer van No. 35 van het stemkohier te Burum (Fr).
Nog tot 1766 komt zij voor in de speciekohieren. Haar boerderij bestaat dan uit 1 1/2 schoorsteen, 3 halve hoofden, 6 koeien, 3 rieren, 4 paarden en 25 pondemaat bouwland, bij een totale oppervlakte van 65 pondemaat, maakt 40 pdm grasland.


Grijtje trouwde met Berent Fridses, van Burum, zoon van Fridser en Onbekend, op 21-05-1699 in Visvliet. (Berent Fridses, van Burum overleden vσσr 1704.)


  Bij het huwelijk

Berent Fridses wonende te Burum en Grietje Derks van Schalkdam onder Visvliet.
Attestatie naar Burum.

Grijtje trouwde vervolgens met Jan Jansen, van Pieterzijl op 05-04-1709 in Visvliet. (Jan Jansen, van Pieterzijl werd geboren circa 1670 en overleed tussen 1728 en 1738.)


  Bij het huwelijk


Jan Jans van Pieterzijl, wonende te Visvliet.
Grietje Derks, wonende te Burum.
Attestatie naar Burum.

Bronnen


1 Dirk Piet Feitsma, Website, Niet gecontroleerd (17-5-2003).

2 Jeroen Zomer, Middeleeuwse veenontginningen in het getijdebekken van de Hunze.
Bijlage 6: Resultaten retrospectieve bezitsreconstructie Heerden Lutjegast en Grootegast (Groningen, RUG, 2016), 35. Noorder Feringe, in de Noordercluft. Vindplaats: Digitale Bronbewerkingen Nederland Belgie, www.geneaknowhow.net/digi/gronlinks-ni.html.

3 Rechterlijke Archieven Friesland, Auth. Kollumerland, nr. 464, 9 juli 1709.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar