Sijmen Jans
Martien Dercks
Jacob Sijmens
(tussen 1745/1750-1777)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Itjen Pieters

Jacob Sijmens

  • Geboren: tussen 1745 en 1750, Vliedorp
  • Gedoopt: 10-01-1773, Leermens 1
  • Huwelijk (1): Itjen Pieters op 19-03-1772 in Niekerk en Vliedorp
  • Overleden: 07-11-1777, Leermens

  Bij het onderzoek


Volgens Date Noorlag zou hij een broer zijn van Jeentje Sijmens {149} en {237}.

  Bij de doop


"... Van de Mennonieten afkomstig".
NB Hier wordt de naam Huisman tussen haakjes aan Jacob Sijmens toegevoegd. Meestal is Huisman de benaming voor een vrije, kleine boer. Hun dochter Martje Jacobs noemt zich Bus, blijkens een overlijdensakte van haar zoon Pieter Sijmens de Roo.

  Persoonlijke feiten

Hij was huisman te Leermens.

Van 1763 tot 1768 was hij landbouwer op de Vliedorp, Vlakkeriet 6 te Houwerzijl.


Jacob trouwde met Itjen Pieters, dochter van Pieter Harms en Annechijn Jans Bussemaker, op 19-03-1772 in Niekerk en Vliedorp. (Itjen Pieters werd geboren circa 1750 in Niekerk, gedoopt op 14-03-1773 in Leermens en overleed vr 27-02-1778 in Leermens.)

  Huwelijksfeiten

Zij tekenden een huwelijkscontract op 19-03-1772 te Grote en Kleine Reedschap. 2 "... An bruidegomszijde: Pieter Sijmens, als volle broer; Jacob Jans, als zwager.
An bruidszijde: Pieter Harms, als vader; Claas Lubberts, als zwager en Isak Bussenmaker, als volle oom".


  Bij het huwelijk


"... Jacob Sijmens en Itjen Pieters zijn kort na hun huwelijk in Leermens gaan wonen. Daar laten beiden zich dopen. Op 24 augustus, dus een aantal maanden na na Jacob Sijmens' dood, laat Itjen Pieters een inventaris opmaken en voogden benoemen over haar twee kinderen bij Jacob Sijmens. In de inventaris komt een boerderij met 42 grazen beklemd land voor, verder nog 12 grazen land elders. De voogden zijn Pieter Sijmens, voormond; Harm Pieters, sibbevoogd en Thomas Pieters, vreemde voogd". 3

Bronnen


1 K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen. III.2.

2 Rechterlijke Archieven Groningen, HC Niekerk XLIII c 2 fol 129. 19 maart 1772.

3 K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.).


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar