Harm Freerks
Jan Jurjens Bussemaker
(1693-1752)
IJdtjen Isaacs
(tussen 1691/1693-1779)
Pieter Harms
(ca 1720-tussen 1783/1785)
Annechijn Jans Bussemaker
(ca 1720-vr 1774)
Itjen Pieters
(ca 1750-vr 1778)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Jacob Sijmens

2. Derk Berents
  • Dieverke Derks
  • Anje Derks
  • Berent Derks

Itjen Pieters 1

  • Geboren: ca 1750, Niekerk
  • Gedoopt: 14-03-1773, Leermens
  • Huwelijk (1): Jacob Sijmens op 19-03-1772 in Niekerk en Vliedorp
  • Huwelijk (2): Derk Berents op 13-09-1778 in Leermens
  • Overleden: vr 27-02-1778, Leermens

  Persoonlijke feiten

Zij was landbouwerse te Leermens.

Nalatenschap: 27-06-1783. 2 In het testament van haar vader Pieter Harms staat dat Idje Pieters die met Derk Berends in Middelstum woont, wordt onterfd.


Itjen trouwde met Jacob Sijmens, zoon van Sijmen Jans en Martien Dercks, op 19-03-1772 in Niekerk en Vliedorp. (Jacob Sijmens werd geboren tussen 1745 en 1750 in Vliedorp, gedoopt op 10-01-1773 in Leermens 1 en overleed op 07-11-1777 in Leermens.)

  Huwelijksfeiten

Zij tekenden een huwelijkscontract op 19-03-1772 te Grote en Kleine Reedschap. 3 "... An bruidegomszijde: Pieter Sijmens, als volle broer; Jacob Jans, als zwager.
An bruidszijde: Pieter Harms, als vader; Claas Lubberts, als zwager en Isak Bussenmaker, als volle oom".


  Bij het huwelijk


"... Jacob Sijmens en Itjen Pieters zijn kort na hun huwelijk in Leermens gaan wonen. Daar laten beiden zich dopen. Op 24 augustus, dus een aantal maanden na na Jacob Sijmens' dood, laat Itjen Pieters een inventaris opmaken en voogden benoemen over haar twee kinderen bij Jacob Sijmens. In de inventaris komt een boerderij met 42 grazen beklemd land voor, verder nog 12 grazen land elders. De voogden zijn Pieter Sijmens, voormond; Harm Pieters, sibbevoogd en Thomas Pieters, vreemde voogd". 4

Itjen trouwde vervolgens met Derk Berents, zoon van Berent Derks en Anje Dorenbos, op 13-09-1778 in Leermens. (Derk Berents werd geboren in Westeremden, gedoopt op 23-06-1754 in Westeremden en overleed tussen 1792 en 1800.)

  Huwelijksfeiten

Zij tekenden een huwelijkscontract op 25-08-1778 te Leermens. 5 "... An bruidegomszijde: Berent Derks en Anje Dorenbos, als vader en moeder; Trijntje Berents, huisvrouw van Jan Ties, als zuster; Jan Alderts en Diewerke Sierts, als halve broeder en aangetrouwde halfzuster.
An bruidszijde: Pieter Harms, als vader; Harm Pieters, als Broer en sibbevoogd over des bruids voorkinderen bij wijlen Jacob Sijmens; Klaas Lubberts, als zwager; Isak Jans Busma, als volle oom; Pieter Sijmens, als oom en voormond; Thomas Pieters, als vreemde voogd".


Bronnen


1 K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.), Gen. III.2.

2 Rechterlijke Archieven Groningen, Niekerk XLIII c 4 fol 158. 27 juni 1783.

3 Rechterlijke Archieven Groningen, HC Niekerk XLIII c 2 fol 129. 19 maart 1772.

4 K.J.J. Wierenga, Het nageslacht van Jan Jurjens Bussemaker en Itjen Isaacs (Gruoninga, tijdschrift voor genealogie etc. 31e jrg. 1986.).

5 Rechterlijke Archieven Friesland, HC Leermens XXIV d dl 2 fol 49. 25 augustus 1778.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar