Gabbe Ripten
(ca 1518-)
Wyger Gabbes Botma
(ca 1550-)
Anna Wigers Botma
(tussen 1592/1593-1665)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Lieuwe Klazes Donga
2. Jeldert Rompts van Rosema

Anna Wigers Botma 1 2

  • Geboren: tussen 1592 en 1593, Morra (Fr)
  • Huwelijk (1): Lieuwe Klazes Donga vr 1603
  • Huwelijk (2): Jeldert Rompts van Rosema vr 1611
  • Overleden: 19-04-1665, Burum (Fr) 3 4
  • BegravenVrouw: Burum (Fr)

  Bij het graf


"... ANNO 1665 DEN 19 APRILIS IS IN DEN HEERE GERUST ANTIE BOTMA WEDUWE VAN WYL. LIEUWE DOENGA OUDT 72 IAER EN HIER BEGRAVEN".

  Persoonlijke feiten

Zij bezat in Anjum (Fr) een boerderij op nummer 12 op de Teert.

Zij bezat in 1653 een kalkbranderij te Ezumazijl (Fr). 5 Gabe Botma & Maijcke Douwes van Morra kopen op 5 juni 1640 van Taco Scheltinga. Gabe Botma was zelf geen brander. Hij was eigenaar van Botma State te Morra en stamde uit een voornaam (boeren) geslacht. Het geheel wordt omschreven als een "seecker huijs, hijem, twee kalck ouens ende laschhuijs staende bij Esumazijl, met lasten ende provijten als daer op mogen behoren". De koopprijs bedraagt 536 gulden.
In 1653 verkopen familieleden Antie Botma en haar man Lieuwe Donga alles door aan Jetse Wopkes de Geest & Doed Franssen. De prijs is gezakt tot 400 gulden.


Anna trouwde met Lieuwe Klazes Donga, zoon van Claes Jacobs Donga en Thee Roeloffsdr, vr 1603. (Lieuwe Klazes Donga werd geboren in 1605, overleden op 22-05-1654 in Burum (Fr) en werd begraven in Burum (Fr) 4 6.)


Anna trouwde vervolgens met Jeldert Rompts van Rosema, zoon van Rempt Wigers Hummersma en Jetske Rompts, vr 1611. (Jeldert Rompts van Rosema werd geboren circa 1552, overleden in 1621 in Burum (Fr) en werd begraven in Burum (Fr).)


Bronnen


1 Mw. A.C. Fokkema-Siccama, De Siccama's (Kollum, 1973).

2 P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 31.745.

3 Grafsteeninscripties, Burum, in de kerk. 19 april 1665.

4 Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker, 2007, uitg. van Wijnen), Lemma 927, p 143. Vindplaats: www.walmar.nl/inscripties.asp?partner=1936.

5 Sneuper, streekarchivariaat Dokkum, Maart 2010, p 51-52. Vindplaats: http://www.angelfire.com/vt/sneuper.

6 Grafsteeninscripties, Kerk van Burum. In het iaer onses heeren 1654 den 22 may is in den heere gerust Lieuwe Doenga oudt negen en veertich iaaren en leydt hier begraven.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar