Balle Hummersma
Wiger Hummersma
Rempt Wigers Hummersma
(-vr 1591)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Jetske Rompts

Rempt Wigers Hummersma

  • Huwelijk (1): Jetske Rompts
  • Overleden: vr 1591

   Rempt was ook bekend als Aeysma, Eysma, Hommersma en Rosema.

  Bij het onderzoek


Hier en daar wordt hij vermeld met een geboortejaar ca 1540. Met zoveel aliassen is het niet verwonderlijk dat er meerdere lezingen bestaan over zijn voorgeslacht; zie de voetnoten.

Deze familie wordt momenteel overhoop gehaald na de ontdekking dat er twee Johannesen Rompts moeten zijn. 1 2

  Persoonlijke feiten

Landgebruik of -bezit: 3
"... Hij bezat in 1552 (Monstercedul) een hele rusting en behoorde dus tot de bezittende klasse. Waarschijnlijk woonde deze al op wat later Rosemaplaats zou heten. De naam Rosema kan ontleend zijn aan een state van die naam onder Augsbuurt, die Jildert Romptz. volgens Andreae in 1605 kocht van de erfgenamen van Adje Lammerts, die haar gekocht hadden van de weduwe van Sicke Hemmema (Decr. Verkopen III, 8). Volgens Andreae zou Jildert het herenhuis gesticht hebben".


Rempt trouwde met Jetske Rompts, dochter van Rompt Heres Eysma en Onbekend. (Jetske Rompts werd geboren circa 1528 in Burum (Fr) en overleed na 1581 in Kollumerterp (Fr).)


Bronnen


1 P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 63.488. Hier wordt hij Rempt Wigers Hummersma genoemd.

2 Jan Sieroversche, Van Stins tot Waeghhoes (Kollum, 26-3-1999), Afstamming Eysma/Riddersma/Sjoerdema. NB In dit boekje wordt Rompt Wigers Hummersma 'Rosema' en 'Eysma' genoemd. De naamswisseling lijkt samen te hangen met woonplaatsen: Rosema State te Kollum, Eysma Stins te Burum. De naam 'Hummersma' komt bij deze auteur niet meer voor. Wel nieuwe namen bij de kinderen, zoals Riddersma en Sjoerdema. Vanaf dit punt wordt, helaas ongemotiveerd, behoorlijk afgeweken van de 'oude' lezing van P. Luinstra en Mw. Fokkema-Siccama: Geen Balle Hummersma's meer in de voorgeschiedenis, maar Eysma's, deels met dezelfde gegevens. Zo wordt Rompt Wigers Hummersma nu een Eysma/Rosema, en diens vrouw Jets blijft dezelfde. Ook worden er enige kinderen toegevoegd. De Eysma-lijn wordt dan teruggevolgd tot 1506, de dood van Hero Eysma op de Yelsemawarf te Burum en hoofdeling op de Eysma Stins te Burum. Best mogelijk, maar nader onderzoek dus nodig.

3 Mr. A.J. Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland (Kollum 1883 / Leeuwarden 1975), p 114. 1552.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar