Balle Hummersma
Balle Hummersma
Wiger Hummersma

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Onbekend

Wiger Hummersma 1

  • Huwelijk (1): Onbekend

  Algemeen

Volgens het register van grastallen gebruikte hij in 1540 48 grasen land te Sibaldeburen-boven. Dit is het tegenwoordige dorp Sebaldeburen. Grijpskerk heette destijds Sibaldeburen-beneden.

  Bij het onderzoek


Er zijn meerdere lezingen over zijn voorgeslacht, met namen als Rosema en Eysma; zie de voetnoten.
Volgens P. Luinstra zijn er 4 "mogelijke" kinderen: Beennijck Hummersma, Rempt Humersma, Tjepcke Wigers en Jeldert Wigers. 2 3

  Persoonlijke feiten

Hij woonde te Sibaldeburen-Boven.
Dat is nu Sebaldeburen. Sibaldeburen-Beneden is nu Grijpskerk.

Hij gebruikte in 1540 48 grazen land te Sebaldeburen. 4


Wiger trouwde met een onbekende vrouw.


Bronnen


1 Mw. A.C. Fokkema-Siccama, De Siccama's (Kollum, 1973).

2 Jan Sieroversche, Van Stins tot Waeghhoes (Kollum, 26-3-1999), Afstamming Eysma/Riddersma/Sjoerdema. In dit boekje wordt zonder motivering nogal afgeweken van de lezing van P. Luinstra en Mw. Fokkema-Siccama: Geen Balle Hummersma's meer, maar nu Eysma's, deels met dezelfde gegevens. Zo wordt zijn zoon Rompt Wigers Hummersma nu Rempt Wigers Eysma, terwijl diens vrouw Jets dezelfde blijft en er enige kinderen aan worden toegevoegd. Deze Eysma-lijn wordt dan teruggevolgd tot Hero Eysma op de Yelsemawarf te Burum en hoofdeling op de Eysma Stins te Burum, overleden in 1506. Nader onderzoek dus nodig.

3 P. Luinstra, Luinstra dossier.

4 P. Luinstra, Luinstra Kwartierstaat (Groningen, 1990), nr 126.976. 1540.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar