Melle Benes
Grietien
Tiert
Bene Melles
(1659-)
Haukien Tjeerds
(1670-)
Willem Beenes
(1695-)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Marije Wobbes

Willem Beenes 1

  • Geboren: Doezum
  • Gedoopt: 31-03-1695, Doezum
  • Huwelijk (1): Marije Wobbes op 10-10-1723 in Doezum

  Bij het onderzoek


Ik vond nooit een doop van Wijpke Willems en dus geen vader "Willem", totdat ik in de kantlijn van het doopboek van Doezum zag staan "8 mei 1729 Nog een dogter van Beene Melles & Matije Wobbes is genoemt Wijpke". Zr merkwaardig, aangezien Beene Melles ook de vader is van Willem Beenes.
Het zou wel heel bijzonder zijn als die vader nog eens laat zou hertrouwen met toevallig ook een Marije (Matije) Wobbes en dan ook nog een kind krijgen dat precies in de reeks past van zijn zoon Willem Beenes & Marije Wobbes...

Wijpkes dochter Marieke (bij Hindrik Jans) is een duidelijke aanwijzing naar haar moeder Marije (Marijke) Wobbes die trouwde met Willem Beenes. En zo klopt het ook dat zij een broer Wiebe heeft (die getuige was bij de boedelinventaris van Wijpke op 19 december 1759).

  Bij de doop


"... 1695 Den 31 Dito (Martij) Beene Melles uit de Curringhorne en sijn Huisvrouw een kindt gedoopt genaamt Willem".

  Persoonlijke feiten

Hij was op 12-03-1724 lidmaat te Doezum.


Willem trouwde met Marije Wobbes, dochter van Wobbe Dircks en Grietje Fockes, op 10-10-1723 in Doezum. (Marije Wobbes werd geboren in Grootegast.)


  Bij het huwelijk


"Willem Beenes, van Doezum & Marije Wobbes, van Doezum, weduwe van Jan Meertens."

Bronnen


1 R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R.van der Leij, Groninger Kwartierstatenboek II (Groningen, 2001), p 208.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar