Jan Willems Kooiker
(ca 1710-)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Grietie Swijrts

Jan Willems Kooiker

  • Geboren: ca 1710, Oostwold
  • Huwelijk (1): Grietie Swijrts op 15-02-1739 in Appingedam

   Jan was ook bekend als Jan Cooiker en Jan Kooiker.

  Bij het onderzoek


Het leven van Jan Willems is minder in nevelen gehuld dan ik lange tijd heb gedacht. Hij heeft in Oostwold gewoond, want daar werden zijn eerste 3 kinderen gedoopt. Pas na jaren ontdekte ik in Lutjegast nog een doop van Sweert (Siwert), de zoon van Jan Kooiker & Griete, op 23-5-1748. Daarna vond ik een huwelijk in Appingedam van Jan Willems van Oostwold & Grietien Swiers van Schildwolde. Appingedam was niet bepaald de plaats waar ik hun huwelijk zou zoeken, maar Jan Willems' afkomst - Oostwold - is onontkoombaar. Ook de naam Siwert in combinatie met het patroniem Swijrts van Grietie en de naam van haar kleinzoon Sweris of Zwerus versterken het bewijs dat Jan Willems uiteindelijk Jan Kooiker of Cooiker blijkt te zijn.

Na het overlijden van Tjeetske Derks (5-1-1767) maakte haar man Bauke IJwes {262=282} de inventaris op. Daarin staat dat hij 1 kalf mandeleg heeft met Jan Kooyker. Deze zou de vader kunnen zijn van Geertje Jans Kooij, de 3e vrouw van Bauke IJwes en dan ook de vader van haar broer Willem Jans Kooij.

Om het ingewikkeld te maken is er in Oostwold nog een tweede persoon die in aanmerking had kunnen komen voor het vaderschap van Willem Jans Kooij: een zekere Willem Jans Koyker, die kooiker was bij de Groeve te Leek, en die vier weken voor de geboorte van zijn zoontje Willem Jans stierf. Door de moeder, Aaltien Pieters, werd deze Willem Jans genoemd, naar de overleden vader, en gedoopt op 29-11-1744 te Oostwold, een half jaar na onze Willem Jans Kooij (18-5-1744 te Oostwold).
Hoogstwaarschijnlijk was deze Willem Jans "op de Kooij" of "van de Koeij" eerder (Oostwold, 2-12-1726) getrouwd met Aaltjen Gerbens; uit dit gezin werden een Geertje (en een overleden tweelingbroertje) en een Hiltje geboren. Aaltjen werd als volwassene in Oostwold gedoopt op 19-6-1731.

  Persoonlijke feiten

Hij was mogelijk kooiker te Lutjegast. 1 Het is slechts zijn "achternaam" tijdens de doop van zijn zoon Siwert die zijn beroep verraadt. Verder wordt nergens vermeld dat hij kooiker van beroep was.

"... In het bezit van het Huis Nienoord waren een kooi en een huisje aan het Leekstermeer, onder Lettelbert, tussen 1645 en 1803. In 1803 wordt als plaats van ligging Midwolde genoemd, maar dat is misschien een onnauwkeurigheid. Overigens tekende de kaarttekenaar Beckeringh noch in Lettelbert, noch in Midwolde een vogelkooi. Kooikers betaalden hun huur meestal in geld en in vogels. Deze laatsten werden meestal in vaste hoeveelheden geleverd. Dit was het geval te Lettelbert in 1737".

Waar Beckeringh (1781) wl een kooi tekende was bij Rikkerda onder Lutjegast. Jan Kooiker doopte Siwert in Lutjegast, dus mogelijk was hij het die de kooi bij Rikkerda bediende.


Jan trouwde met Grietie Swijrts op 15-02-1739 in Appingedam. (Grietie Swijrts werd geboren circa 1710 in Schildwolde.)

  Huwelijksfeiten

Zij kondigden hun huwelijk aan op 15-02-1739 te Appingedam. Proclamatie:
Jan Willems geboor.. van Oostwold in 't Westerkwartier & Grietien Swiers geboortig van Schilwolde.
De tweede en de derde proclamatie volgden op 22 februari en 1 maart.


Bronnen


1 Hidde Feenstra, Bloeitijd en verval van de Ommelander adel 1600 - 1800 (RUG, proefschrift 1981), p 65. Zie Nienoord 634.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar