Beern Tjesses
Tietske Bauckes
(-vr 1683)
Hessel Clases
(ca 1670-vr 1706)
Grietje Hessels
(1671-vr 1706)
Dirck Beerents
(1677-vr 1750)
Welmoed Hessels
(1696-)
Tjetske Derks
(1723-ca 1766)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Bauke IJwes

Tjetske Derks 1

  • Gedoopt: 07-02-1723, Munnekezijl (Fr)
  • Huwelijk (1): Bauke IJwes op 10-08-1753 in Leek
  • Overleden: ca 1766, Visvliet ongeveer 43 jaar oud

   Tjetske was ook bekend als Tjitske, Tjeetske Dirks.

  Bij de doop


Kind van Dirck Berents, smid, en niet genoemde moeder.

  Persoonlijke feiten

Nalatenschap: 05-01-1767, Burum en Munnekezijl (Fr). 2
Tjeetske Derks erfde een Bijbel met Sulveren Krappen met vier Sulveren beslagen Hoeken en 2 Rengen merkt op krappen W:H:1722. Door deze initialen was de moeder te vinden: Welmoet Hessels. In Kollumerland werd op 7-2-1723 een Tjetske gedoopt door Dirck Berents, smid en een niet genoemde moeder. Dirck Berents was blijkens het lidmatenregister van Burum-Munnekezijl getrouwd met Welmoed Hessels. Zij woonden aldaar, bij de zijl.

Voogdij: 05-01-1767, Visvliet. 3
Op deze datum wordt er een Voorstandersrekening opgesteld, waarbij "... Hessel Derks [haar broer], wonende te Oldehove, voormond wordt genoemd over de 8 minderjarige kinderen van Bauke Jwes bij wijlen Tjetske Derks; tot Dom. Cit. [domicilium citandi] gesteld het huis van zijn broer Gerrit Derks te Visvliet. Also Danil Jans Kiestra, wonende te Lutjegast, sibbevoogd, tot Dom. Cit gestelt het huis van Bauke Jwes onder Visvliet. Also Focke Hijlkes (een diacen te Visvliet) als vreemde voogt".


Tjetske trouwde met Bauke IJwes, zoon van IJwe Julles en Mensje Boukes, op 10-08-1753 in Leek. (Bauke IJwes werd gedoopt op 08-06-1708 in Oldekerk en overleed vr 05-04-1791 in Pieterzijl.)

  Huwelijksfeiten

Zij tekenden een huwelijkscontract op 10-08-1753 te Leek. 4 Getuigen aan bruidegomszijde waren: Grietie Iwes en Daniel Jans Kystra, als zuster en zwager, dewelke laatste mede compareerde voor Menschein Boukes, als moeder.
Aan bruidszijde: Hessel Derks, als broer; Anke Derks en Hindrik Berents, als zuster en zwager.
Ondertekening door Grietman Johannes Leuringh J.U.D van de heerlijkheid Visvliet etc...


Bronnen


1 A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 200. Vindplaats: Catalogusnummer: ISBN 90-5121-744-7. Tjetske (v) - Vrouwelijke vorm van Tjette, naar de heilige Cornelius: (m) - Betekenis vermoedelijk afkomstig uit Corne (Ruskulo). Volgens anderen Chaldeeuws voor schatmeester (dus hetzelfde als Kasper). Kan echter ook Latijnse verbastering van Cornelis zijn. Cornelis (m) - Van het Latijnse cornu: helmkam (waarin de helmbos gestoken werd) f van cornum: werpspies.
Tjitske (v) - Vrouwelijke vorm van Tjitte, naar de heilige Theodoricus, zie Tjerk, zie Theodoric (m) - Van het Oudgermaanse theot = volk en ric = macht. De machtige onder zijn volk.

2 Rechterlijke Archieven Groningen, Rechterlijke Archieven Groningen, Gerecht van Visvliet en Pieterzijl Tn 735 Inv 399 en 402. Boedelinventaris d.d. 5 januari 1767.

3 Rechterlijke Archieven Groningen, Visvliet LXVIII f. 5 januari 1767.

4 Rechterlijke Archieven Groningen, HC Leek Tn 735 Inv 77 fol 83. 10 augustus 1753.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar