Claes Alles
(ca 1640-1706)
Siouckien Tieerdts
(ca 1635-1696)
Wytse Jans
(-vr 1698)
Sybrigh Annes
(-tussen 1760/1761)
Rinse Clases
(1668-tussen 1723/1725)
Aatje Wijtzes
(ca 1675-tussen 1760/1761)
Sjoukjen Rinses Reitsma
(1697-)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Claes Jansen Rispens

Sjoukjen Rinses Reitsma 1

  • Geboren: Hardegarijp (Fr)
  • Gedoopt: 25-04-1697, Hardegarijp (Fr) 2
  • Huwelijk (1): Claes Jansen Rispens op 07-08-1718 in Deinum (Fr)

  Persoonlijke feiten

Zij woonde van 1719 tot 1729 te Hardegarijp (Fr). In 1729 woonde ze te Boxum bij het Deinumerhout en op 8 februari 1733 te Buitenpost met attestatie van Deinum.


Sjoukjen trouwde met Claes Jansen Rispens, zoon van Jan Clases Rispens en Sytske Entes, op 07-08-1718 in Deinum (Fr). (Claes Jansen Rispens werd gedoopt op 22-12-1694 in Boxum (Fr) en overleed in 1757 in Buitenpost (Fr).)


Bronnen


1 D. van Dijk, Naspeuringen over het geslacht Rispens (Leeuwarden, 1961), p 9. Vindplaats: Catalogusnummer: G 201. Sjoukje Rinse Claesdr. Reitsema van Hardegarijp, die later te Buitenpost woonde en een boerderij te erven had. Zo kwam het geslacht Rispens in Achtkarspelen, waar nog heden (1961) op de voorvaderlijke boerderij een lid van het geslacht woont.

2 DTB Boeken Provincie Friesland, Rijperkerk/Hardegarijp. 25 april 1697. Al haar broers en zusters staan vermeld in dezelfde bron.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar