Pieter
Geert Pieters Groen
(ca 1720-vr 1767)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Grietje Aris
2. Stijntje Pieters

Geert Pieters Groen

  • Geboren: ca 1720, Wetsinge
  • Huwelijk (1): Grietje Aris op 20-09-1744 in Baflo en Rasquert
  • Huwelijk (2): Stijntje Pieters op 23-12-1749 in Bellingeweer
  • Overleden: vr 12-06-1767, Warffum

   Geert was ook bekend als Geert Groen en Geert Pieters.

  Bij het onderzoek


In een huwelijkscontract van Pieter Jargs & Grietje Oosting (1790, Winsum-Bellingeweer) vond ik ooit een "Klaas" Pieters als man van Stijntje Pieters. Dat er ook een Geert Pieters moest zijn, begreep ik later door het vinden van een koopcontract (Wetsinge 1753, verkoop van ouderlijk huis) van de kinderen van Pieter Jarghs & Eeke Pieters. Hierin stond dat Stijnie Pieters op dat moment getrouwd was met Geert Pieters.

Een echtpaar Geert Pieters & Stijntje Pieters had ik al eerder vastgesteld als de nummers 214 en 215 in mijn kwartierstaat. Aangezien hun kinderen qua vernoeming (Eeke!) heel goed aansluiten op hun grootouders het nu zeker dat deze Stijntje identiek is met de Stijntje uit het gezin van Pieter Jarghs & Eeke Pieters.

Hij wordt pas in 1785 Geert Groen genoemd bij het hertrouwen van Stijntje Pieters met Klaas Pieters.

Aangezien Geert Pieters doopsgezind was, is het zeer aannemelijk dat hij ook degene was die eerder getrouwd was met de eveneens doopsgezinde Grietje Aris van Baflo. Aangezien hij ook voorkomt in een Huwelijkscontract (Garsthuizen 1721) van Anje Pieters & Focke Heeres als mogelijke "broer" van Anje zal hij ongeveer even oud kunnen zijn en dus van ca 1700.

Van Geert Pieters Groen verder geen enkel spoor... behalve misschien dat hij een broer had: Jan Pieters Groen in Eenrum, ook doopsgezind en ook hebben beiden dochters Antje, Trijntje en Renske. In beide gevallen ontbreekt ieder spoor over hun ouders.

Een kandidaat voor deze mogelijke broer Jan Peters is te vinden in het huwelijkscontract van Tamme Geerts & Trijntje Geerts (Winsum, 15-11-1754). Hier is Jan Peters de broer van Trijntje Peters, maar ook van Geert Peters die er met zijn vrouw Stijntje Peters bij is. En dn is er nog een neef van Trijntje, Geert Peters.

Er is nog een dubbelganger: Geert Pieters Groen (van Warfhuizen) x Ettien Boelkens (van Oldenzijl) 18-11-1770 te Oldenzijl.

  Bij de geboorte


Gerekend vanaf zijn trouwdatum in 1744 zal hij minstens 20 jaar oud zijn geweest.

  Persoonlijke feiten

Hij was doopsgezind. Na zijn dood liet Stijntje Pieters alle 6 dochters in n keer dopen te Warffum. Geert had het dopen altoos tegengehouden.

Geldzaken: 04-04-1753, Wetsinge. 1 Verschenen bij P. van Wullen: Trijnie Pieters geadsisteert met haar eheman Pieter Abels, en Stijnie Pieters geadsisteert met haar eheman Geert Pieters, beneffens Lucas Harms als voormont, Pieter Harms als sibbe en Raang Hindriks als vreemde voogden over de vijf onmondige pupillen van wijlen Pieter Jarghs en Eeke Pieters in leven Eheluiden tot Wetsinge...
Zij verkopen (sulks doende kragt deses an der pupillen stiefvader Jan Jacobs de gerechte helfte) hun ouderlijke plaatse die zij met hun stiefvader mandelig hebben bezeten, bestaande in een binnenhuis en Vriesche schuire staande en gelegen tot Wetsinge op de Hoogweledelgeboren Mevrouw van Wetsinge haar gront, eert en nagelvast met deuren en vensteren, stienen en pannen, los en vast met de karrenmolen alsmede bomen en plantagien zoo op en om het hiem en het land zijn staende met de beklemminge van 72 en 3/4 grazen lant in naam en faam zonder de maate daarop te mogen leggen, waaronder het hiem daar de behuisinge op is staende mede wordt gerekent waar van de Hoogwelgeboren Mevrouw van Wetsinge Eigenaarsche is, doende jaarlijks in genere tot Huijre 150 Carl. gulden, alsmede het halve wintersaat zoo reets op het lant is staende, sulks alles voor een somma van vierhondert Car. gls. dico 400 Carl gulden welke somma de kooper soo mede voor mij is gecomppareert aannam en beloofde te betalen in drie termijnen...


Geert trouwde met Grietje Aris, dochter van Aries Onnes en Anje Cornelis, op 20-09-1744 in Baflo en Rasquert. (Grietje Aris werd geboren in Baflo en overleed vr 23-12-1749.)

  Huwelijksfeiten

Zij kondigden hun huwelijk aan op 19-09-1744 te Wetsinge en Sauwerd. "Geert Pieters, van W, met att. weggegaen & Grietje Aris, van Baflo".
Proclamatie Baflo en Rasquert op 20-09-1744: "Geert Peters, van Wetsinge, doopsgezind & Grietje Aris, van Baflo, doopsgezind".


Geert trouwde vervolgens met Stijntje Pieters, dochter van Pieter Jarghs en Eeijcke Pieters, op 23-12-1749 in Bellingeweer. (Stijntje Pieters werd gedoopt op 19-03-1729 in Wetsinge en Sauwerd en overleed na 1785.)


  Bij het huwelijk


Met attestatie van Obergum en Maarhuizen.

Bronnen


1 Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 0010 Adorp digitaal fol 62 en 63.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar