Hindrick Hindriks

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Martien Jans

Hindrick Hindriks

  • Huwelijk (1): Martien Jans circa 1736

  Bij het onderzoek


Er bestaan in Garnwerd en Oostum vele Hindricken Hindricks. Zie ook mijn Kwartiernummer {196} Hindrik Hindriks en {197} Aafke Arius.
De vermoedelijke huwelijksdatum van Hindrick Hindriks en Martien [Margjen] Jans in 1736 is gebaseerd op een bron [schriftje van wijlen de heer Rijkens] maar is onbevestigd en zelfs twijfelachtig, o.m. doordat Rijkens letterlijk in zijn schriftje heeft staan: "anno 1736, den 26 December tot Oostum Gecopuleerd Hindrik Hindriks, van Oostum, dagloner aldaar en Martjen Jans, van Oostum". Deze tekst is echter nergens te vinden en lijkt zelfs verzonnen bij de wel gevonden (zelfde) datum van hun belijdenis.
Ook hun eerste kind, Hendrik "gedoopt op 10 okt 1737" komt uit dezelfde bron. Deze doop - netjes 9 maanden na het huwelijk - is nergens te vinden; bovendien was 10 oktober een donderdag...
Dus: mogelijk is deze Hindrik Hindriks hier helemaal niet op zijn plaats.
Een poos heb ik geloofd dat hij een zoon was van Hindrick Hindricks & Anje Meertens, maar daarvoor zijn geen bewijzen en de omstandigheden lijken het uit te sluiten.
Er is na 1750 ook nog een huwelijk tussen een Hindrick Hindricks en Aafke Jacobs (Oostum, 15-7-1753). Dit paar (van Garnwerd) komt in 1772 in de moeilijkheden voor de kerkeraad van Sebaldeburen. Ook hier geen bewijs dat het om dezelfde Hindrick Hindricks gaat. 1

  Persoonlijke feiten

Hij was op 26-12-1736 lidmaat op belijdenis te Oostum. "... 26 dec het selve gehouden tot Oostum en op hare belijdenisse angenomen Hindrik Hindriks x Margjen Jans, Ehelieden".


Hindrick trouwde met Martien Jans circa 1736.


  Bij het huwelijk

Bij het H. Avondmaal te Oostum deden zij in 1736 belijdenis: "... 26 dec het selve gehouden tot Oostum en op hare belijdenisse angenomen Hindrik Hindriks x Margjen Jans, Ehelieden".

Bronnen


1 Jaap Medema, Gouda.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar