Feike Douwes
Imk Reinders
Reinder Feickes

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Greetien Jans

Reinder Feickes

  • Geboren: Gerkesklooster (Fr)
  • Huwelijk (1): Greetien Jans op 22-02-1657 in Grootegast

  Bij het onderzoek

Gezien de namen in voogdij-akten e.d. is hij verwant met de Siccama's. 1

  Persoonlijke feiten

Hij woonde te Gerkesklooster (Fr). "... Afkomstig uit Gerkesklooster, wonende aldaar en te 't Dorp onder Doezum".

In 1664 was hij landbouwer.

Hij bezat op 07-05-1664 "twee graesen lants" te Doezum. "twee graesen lants onvoerscheiden in de heerd so hy nu gebruicket".

Erfscheiding: 19-09-1666, Kollumerland (Fr). 2
Mr. Focke Bonnes Smidt, woonachtig te Burum curator calculi
Reijner Feijckes, woonachtig te Doesum curator calculi;
Op verzoek van Luwe Elses Siccama weeskind en zijn minderjarige broers en zusters;
Wijlen Aelse Jansen Siccama, vader;
Bauckien Pietersdr, moeder;
Rekening van Niclaes [Claes] Doenga secr. van Oostdongeradeel, voormomber en
Harcke Siccama, woonachtig te Zuidhorn, voormomber.

Erfscheiding: 29-03-1671, Kollumerland (Fr). 3
Reijner Feijckes, woonachtig op 't Dorp in Groningerland, curator calculi;
Op verzoek van Jan Elsis oud 19 jaar, weeskind en
Trijntie Elsis oud 14 jaar, weeskind;
Pijtter Elsis, weeskind;
Attie Elsis, weeskind;
Luwe Elsis (allen Siccama's);
Rekening van Heere Doenga secretaris, voormomber en
Harcke Siccama overleden voormomber, zijn weduwe.


Reinder trouwde met Greetien Jans op 22-02-1657 in Grootegast. (Greetien Jans werd geboren in Dorp, Doezum.)

  Huwelijksfeiten

Zij kondigden hun huwelijk aan op 08-02-1657 te Grootegast en Doezum. Met attestatie naar Gerkesklooster op 18-06-1658


  Bij het huwelijk

Reiner Feickes, van Gerkesklooster & Greetien Jansens, van 't Dorp.

Bronnen


1 Taeke van der Leij, NB Gegevens nog niet gecontroleerd.

2 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B15 Nedergerechten inschrijving (Akte)datum: 19-09-1666.

3 Nedergerechten, Recesboeken Oude inventaris: B15 Nedergerechten inschrijving (Akte)datum: 29-03-1671.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar