Pieter
Jan Pieters Groen
(1720/1730-1805)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Hijktjen Alberts

 • Renske Jans Groen
 • NN Groen
 • Anje Jans Groen+
2. NN NN
 • NN Groen
 • NN Groen
3. Martjen Jans
 • Trijntje Jans Groen+
 • NN Groen
 • NN Groen
 • Maria Jans Groen
4. Trijntje Derks Cleveringa

Jan Pieters Groen 1

 • Geboren: 1720-1730
 • Huwelijk (1): Hijktjen Alberts vr 1753
 • Huwelijk (2): NN NN tussen 1762 en 1764
 • Huwelijk (3): Martjen Jans vr 15-11-1765
 • Huwelijk (4): Trijntje Derks Cleveringa op 21-05-1775 in Eenrum
 • Overleden: 23-03-1805, Eenrum op 85-jarige leeftijd

  Algemeen

"Jan Peters Groen, een mennist"

  Bij het onderzoek

Zou hij een broer zijn van eveneens doopsgezinde Geert Pieters Groen 214 in Warffum? Ze hebben allebei dochters Antje, Trijntje en Renske... In beide gevallen ontbreekt ieder spoor over hun ouders.

Hij was (bij het HC van Aaltje Jans Wieringa) een zwager, getrouwd met Martjen Jans, de zus van Aaltje.

Hij moet ook nog getrouwd zijn geweest met een onbekende vrouw. Een zeer kort huwelijk, want op 12 januari 1764 werd de voogdij over Hijktjen Alberts dochters Anje en Renske geregeld en op 16 april 1764 overleed deze onbekende Huisvrou van Jan Pieters Groen. De derde vrouw, Martjen Jans kwam al snel in beeld ergens vr 15 november 1765.

Lijst der dooden tot Eenrum:

1758 Den 15 Juni, is overleeden Een Kint van Jan Peters Groen Nalatende zijn Vader, en Moeder en een Suster.

1762 Den 24 Xber is overleeden Hijktjen in leven de huisvrou van Jan Peters Groen. nalatende haar Man, met twee Kinder.

1764 Den 16 April is overleeden de Huisvrou van Jan Peters Groen nalatende haar man met 3 kinder.

1764 Den 4 Juny is overleeden Een kint van Jan Peters Groen nalatende zijn Vader en twee Susters.

1774 Den 23 dito is overleeden Een kindt van Jan Pieters Groen heeft nagelaten Sin vaeder met 4 Susters

1785 Den 16 Febr. Overleed Renske Jans Dogter van Jan Pieters Groen Latende na haar vadr 1 Zuster & 2 halfzusters

1791 Den 8 Octobr= is gestorven een dogtertje van Jan Pieters Groen, Laatende na hun vader, Stiefmoeder en 1 Suster.

1805 Den 23 dito overleed Jan P. Groen: latende na zijne vrouw en 2 dochters. Die laatste vrouw is Trijntje Derks Cleveringa. Haar nageslacht (met Wibbe Sijwerts) noemt zich vervolgens ook Groen.

Er is ook nog een Geert Pieters Groen (v Warfhuizen) x Ettien Boelkens Oldenzijl 18-11-1770.

  Bij de geboorte

Als zijn dochter Anje in 1826 72 jaar was, zal hij minstens in 1750 getrouwd en in 1730 geboren moeten zijn...

  Bij het overlijden

JP Groen laat na een vrouw (TD Cleveringa) en 2 dochters. Dat zouden moeten zijn Anje en Trijntje, die zijn dan nog zeker in leven.

  Persoonlijke feiten

Voogdij: 12-01-1764, Eenrum. Alsoo ter instantie van Jan Pieters Groen, Jacob Ebels woonagtig op de Broek als voormont, en Tamme Luitjens woonagtig tot Wehe als sibbe, en Nanne Jans Woltman woonagtig onder Eenrum als vreemde voogden hebben aangesworen, over des selfs beijde onmondige kinderen bij wijlen Hijktjen Alberts in Echte verwekt (genaamt Anje, en Renske Jans) hebbende de voormont voor de aansweringe, en de sibbe voogt voor de aanlovinge, beijde het huis van Nanne Jans Woltman tot Domicilium Citandi gestelt.
Is sulks in actis getekent. Actum den 12 Januarij 1764.

Op 16-01-1764 werd in Eenrum een boedelinventaris opgemaakt. 2 Hijktjen Alberts en haar man Jan Pieters Groen te Eenrum (vlak voor zijn huwelijk met Martje Jans).

Hij was op 15-11-1765 doopsgezind te Eenrum. Ten tijde van de doop van zijn kind NN.

Op 23-12-1778 was hij coopman.


Jan trouwde met Hijktjen Alberts, dochter van Albert en Onbekend, vr 1753. (Hijktjen Alberts overleden op 24-12-1762 in Eenrum.)


Jan trouwde vervolgens met NN NN tussen 1762 en 1764. (NN NN overleden op 16-04-1764 in Eenrum.)


Jan trouwde vervolgens met Martjen Jans, dochter van Jan Gerrits Wieringa en Maria Buiningh, vr 15-11-1765. (Martjen Jans werd gedoopt op 07-02-1740 in Leens en overleed in 1771-1775.)


Jan trouwde vervolgens met Trijntje Derks Cleveringa, dochter van Derk Berends Cleveringa en Aucke Harmens, op 21-05-1775 in Eenrum. (Trijntje Derks Cleveringa werd gedoopt op 14-07-1726 in Eenrum en overleed op 08-10-1807 in Eenrum.)


  Bij het huwelijk

Jan Pieters Groen van Eenrum, weduwnaar & Trijnje Derks Cleveringa van Eenrum, weduwe.

Bronnen


1 Lijst der dooden tot Eenrum, 1785. Aangenomen dat er maar 1 Jan Pieters Groen is; overleden op 16-2-1785 zijn dochter Renske Jans, nalatende haar vader, 1 zuster en 2 halfzusters.

2 Rechterlijke Archieven Groningen, Gerechten in Hunsingo Tn 734 inv 174 Inventarissen van boedels.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar