Wybet Minnes Haijema
(ca 1533-vr 1614)
Baefke Idses
(ca 1570-vr 1617)
Taecke Hommes
(-vr 1613)
Anna Jans Wiersma
(-vr 1644)
Minne Wybets Haijema
(tussen 1593/1594-vr 1645)
Grietie Taeckes
(-vr 1637)
Wybet Minnes Haijema
(1624-vr 1665)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Auckien Rompts Sybema

2. Martien Jans

Wybet Minnes Haijema 1

  • Geboren: 1624
  • Huwelijk (1): Auckien Rompts Sybema circa 1657 in Burum (Fr)
  • Huwelijk (2): Martien Jans
  • Overleden: vr 24-03-1665, Burum (Fr)

  Persoonlijke feiten

Hij woonde te Burum (Fr).

Voogdij: 09-02-1645, Kollumerland (Fr). 2
Op verzoek van moeder Auckien.
Thomas Cornelis curator
Hed Rintzes curator
Wybet Minnes Hayema weeskind uit eerste bed en zijn broer
Jelger Hibbes curator
Jelcke Auckes curator over de vier kinderen van
Wijlen Minne Wybets vader
Auckien Takedr moeder.

Voogdij: 14-08-1648, Kollumerland (Fr). Wybet Minnes Haijma, major annis curator calculi;
op verzoek van T(a)ecke Minnes, curandus en broer van curator;
rekening van Thomes Cornelis;
Hedde Rinties.

Geldzaken: 27-04-1663, Kollumerland (Fr).
Bij Uitschulden, folio 331 verso: Auckien Rompts, weduwe van w: Wybet Minnes competeert 201 gl: 1 Stvr.

Voogdij: 03-04-1665, Kollumerland (Fr). 3
Taecke Minnes, op de Utterdijcken, volle oom, voormonder over Minne Wybets, naegel. weeskint van wijlen Wybet Minnes Haijma bij Auckien Rompts in echte getogen, die haar ad secunda vota begeven heeft met Jan Foppes, haer tegenwoordige echte man. T.v.v. Auckien Rompts voornoemt.

Geldzaken: 20-04-1665, Kollumerland (Fr). 4
Den 20e April 1665, w: Wybit Minnes Haijema en Auckien Romtsdr, in tijden echteln: hebben gecogt van Jacob Sijmens cum uxore tot Ausbuir bewoonde huisinge en ontruiminge van land voor 5466 Ggl.

Voogdij: 06-09-1671, Kollum (Fr). 5
"... Baucke Rompts, curator over Minne Wijbets Haijma, naegelaeten weeskind van w: Wijbet Minnes Haijma en Auckien Rompts.
T.v.v. Minne Wijbets Haijma, weeskind".


Wybet trouwde met Auckien Rompts Sybema, dochter van Rompt Bauckes Sybema en Jetscke Jilderts van Rosema, circa 1657 in Burum (Fr). (Auckien Rompts Sybema overleden vr 06-09-1671 in Burum (Fr).)


Wybet trouwde vervolgens met Martien Jans.


Bronnen


1 Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1661-1664, inv. 080, folio 326 Aktedatum 27 April 1663.

2 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Oude inventaris: B13 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Nedergerechten inschrijving(Akte)datum: 09-02-1645.

3 Rechterlijke Archieven Friesland, Autorisaties Kollumerland B15, inv.18. Nr. 1784, aktedatum 3 apr 1665 (Recesboek Kollumerland 1659-1673, inv. 018, folio 150 verso).

4 Weesboeken van Kollumerland, Weesboek Kollumerland 1664-1666, inv. 81, folio 114 verso.

5 Taeke van der Leij, Kollum, Authorisaties 1592-1672 nr.1959. 6 september 1671.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar