Pijtter
Cornelis Pijtters, tot Scharnehuizum
(omstr 1650-vr 1678)
Dieuwercke Bruijns
(omstr 1640-vr 1675)
Bruijn Cornelis
(1672-na 1737)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Onbekend

2. Arentje Jacobs
 • NN Bruins+
 • Tetje Bruins
 • Anje Bruins+
3. Anje Eeckes
 • Cornelis Bruins+
 • Frerik Bruins+
4. Sieuwke Pieters

Bruijn Cornelis

 • Geboren: 1672, Niehove
 • Huwelijk (1): Onbekend vr 1717
 • Huwelijk (2): Arentje Jacobs op 09-04-1724 in Niehove
 • Huwelijk (3): Anje Eeckes op 26-11-1730 in Niehove
 • Huwelijk (4): Sieuwke Pieters op 18-08-1737 in Bellingeweer en Ranum
 • Overleden: na 18-08-1737

   Bruijn was ook bekend als Broune Kornellis.

  Bij het onderzoek

Zeer waarschijnlijk is hij dezelfde als de Bruin Cornelis die vermeld wordt in een akte d.d. 27-9-1678 in de Autorisatieboeken van Kollumerland: Bruin Cornelis, weeskind van 6 jaar oud.
In aanwezigheid van bekende namen zoals Melle, Freerk, Sijmen Jacobs en Jan Thomas...
Een doopsgezinde familie.

Bruin Cornelis moet later minstens 4 echtgenotes hebben gehad. Hoewel hij doopsgezind was, staan er toch drie van zijn huwelijken in de huwelijkslijsten van de Hervormde kerken van Niehove en Ranum.
Als de geboortedatum van zijn dochter Jantien Bruins klopt (1717), dan moet Bruin Cornelis nog een eerder huwelijk hebben gehad, mogelijk ook in Niehove, waar de huwelijkslijst begint in 1721. Of in Grijpskerk, waar Jantjes halfzuster Anje vandaan kwam?
Van al zijn kinderen is niet bekend wie hun moeder was, behalve misschien Cornelis, die een dochter naar Anje noemt, mogelijk genoemd naar de derde vrouw van Bruin Cornelis. De kinderen Jantien Bruins en Frerik Bruins noemen beiden een dochter Aafke, zodat het vermoeden rijst dat Bruins eerste vrouw ook een Aafke was.
Zijn dochter Anje Bruins was, volgens haar Afkoopakte (Boedelscheiding 2-5-1774), een halfzuster van Freerk Bruins, Cornelis Bruins, Deewerke Bruins en een nog onbekende zuster NN Bruins.

  Persoonlijke feiten

Hij was doopsgezind.

Hij was landbouwer te Niehove.

Voogdij: 27-09-1678, Kollumerland (Fr). 1
Jan Freercx, woonachtig te Homsterland, curator, doopsgezind;
Sijmen Jacobs, woonachtig te Baffelt (Groningen) curator over Jantien en Freerk, doopsgezind;
w: Melle Freercx, vader;
w: Dieuwercke Bruijns, moeder;
Jantien Mellis, oud 15 jaar weeskind;
Freerk Mellis, oud 13 jaar weeskind;
w: Cornelis Pijtters, vader en 2e echtgenoot;
Bruijn Cornelis, oud 6 jaar, weeskind;
Jan Thomas, mede administrateur over Bruijn, doopsgezind.

Voogdij: 27-09-1678, Kollumerland (Fr).
Jan Thomas, curator aangetrouwde oom van vaderskant, doopsgezind;
w: Cornelis Pijtters, woonachtig te Schernhuisen, vader en 2e echtgenoot;
w: Dieuwercke Bruijns, moeder;
Bruijn Cornelis, oud 6 jaar, weeskind;
Op verzoek van Jantien Mellis, oud 15 jaar, halfzuster.

Hij bezat in 1698 landerijen te Burum (Fr). Eigenaars voor
1/4 Sijmon Jacobs;
1/4 Bruin Cornelis of zijn erfgenamen;
1/4 Freerk Melles;
1/4 Jantjen Melles;
Gebruiker: Jan Hauckes.


Bruijn trouwde met iemand vr 1717.


  Bij het huwelijk


De "onbekende vrouw" is voor het gemak een samenvoeging van de opeenvolgende vrouwen. Zij kan niet n en dezelfde persoon zijn, want sommige van Bruins kinderen worden elkaars half-broers of halfzusters genoemd. Het is nog niet te bepalen wie hun moeder was.

Bruijn trouwde vervolgens met Arentje Jacobs op 09-04-1724 in Niehove. (Arentje Jacobs werd geboren in Lagemeeden en overleed vr 26-11-1730.)

  Huwelijksfeiten

Zij kondigden hun huwelijk aan op 09-04-1724 te Niehove. Bruun Cornellis, van Nijehove & Arentje Jacobs, van Legemeeden, beijde Mennoniten. Getrout in de vergadering der Mennonijten.


Bruijn trouwde vervolgens met Anje Eeckes op 26-11-1730 in Niehove. (Anje Eeckes werd geboren in Oldehove en overleed vr 04-08-1737.)

  Huwelijksfeiten

Zij kondigden hun huwelijk aan op 27-08-1730 te Niehove. Bruin Cornelis en Anje Ekes wedw: van Tijmen Bartels beijde van Niehove en Mennoniten onder haer gecopuleert.


Bruijn trouwde vervolgens met Sieuwke Pieters op 18-08-1737 in Bellingeweer en Ranum. (Sieuwke Pieters werd geboren in Ranum.)

  Huwelijksfeiten

Zij kondigden hun huwelijk aan op 4, 11 en 18 augustus 1737 te Bellingeweer en Ranum. Broune Kornellis van Niehove en Siewke Pieters, weduwe van Jan Jacobs tot Ranum.


  Bij het huwelijk

Door dit huwelijk ontstaat een bizarre situatie:
Bruin Cornelis wordt als schoonvader van Willem Jans tevens zijn stiefvader.
Sieuwke Pieters wordt als schoonmoeder van Jantien Bruins tevens haar stiefmoeder.
Willem Jans & Jantien Bruins worden behalve echtgenoten ook half-broer en half-zuster.

Bronnen


1 Rechterlijke Archieven Friesland, Autorisatieboek Kollumerland, 27-09-1678.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar