IJwe Haijes
Hindrikjen Bijwes
Michiel Wijmers
(vr 1622-1672)
Engeltje Iwema
(ca 1625-ca 1690)
Julle IJwes
(omstr 1650-1699)
Eedtje Michiels
(omstr 1650-1703)
IJwe Julles
(ca 1680-vr 1723)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Mensje Boukes

IJwe Julles 1

  • Geboren: ca 1680, Oldekerk
  • Huwelijk (1): Mensje Boukes op 19-03-1702 in Oldekerk
  • Overleden: vr 1723, Niekerk 2

  Bij het overlijden


In 1723 wordt Ywe Julles niet meer als Landdagcomparant aangenomen, omdat hij dan is overleden.

  Persoonlijke feiten

Hij was op 18-12-1698 ingeschreven als lidmaat te Niekerk. "... Van Oldekerck: Iwe Julles jongman".

In 1702 was hij eigenerfde te Niekerk, Oldekerk en Faan. Op 20-2-1702 bezit hij een behuisinge nevens vijfenvijftig grasen landts tot Oldekerk. Op grond hiervan werd hij Landdagcomparant (van 1702 tot 1723) als opvolger van zijn vader.

Land: 1702-1703. 2 Mogelijk is een zekere Garmt (Garbrand) Julles een broer. Deze staat naast IJwe Julles in dezelfde lijst van Landdagcomparanten in 1702 en 1703. Garmts vrouw Sybrig Gaukes sterft in bijna dezelfde periode (1707) in Oldekerk/Niekerk als Reinder Gaukes (1703), die een broer van haar zou kunnen zijn.

Boedelinventaris: 16-02-1742. 3 "... Inventarisatie en Respective beschrijvinge gedaan ende genomen ten sterfhuise van wijllen Enne Corneles onder Burum [zie aldaar voor volledige tekst ...]:

Inschulden ten Laste van De Boedel:
Eeuwe Julles wed: tot Pijtterzijl komt volgens obligatien Eerstelijk, Ellef hondert Carglns: Capitaal waar op de Intressen zijn betaalt tot maij 1741, Dus 1100,- (...)
Uitschulden, ten voordele van de Boedel.
Eeuwe Julles wedue Rest op maij 1742, wegens Intressen, van Grietie Eeuwes vaderlijke goederen vijf en Seventig Carglns".


IJwe trouwde met Mensje Boukes, dochter van Baucke Rompts Sybema en Grietje Cornelis, op 19-03-1702 in Oldekerk. (Mensje Boukes werd geboren circa 1680 in Pieterzijl en overleed na 31-03-1762.)

  Huwelijksfeiten

Zij kondigden hun huwelijk aan op 17-03-1702 te Visvliet. "IJwe Julles, van Oldekerk & Menstje Baukes, van Pieterzijl.


  Bij het huwelijk


"Iwe Julles, van Oldekerk & Mensje Boukes, van Visvliet".

Bronnen


1 A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 125. Vindplaats: Catalogusnummer: ISBN 90-5121-744-7. Iwe (m), andere schrijfwijze voor Ivetke, Ivetta (v) - Van het Oudgermaanse iv = iepenboom. Van iepenhout maakten de Germanen hun bogen. Vandaar: boogschutteres.

2 Rechterlijke Archieven Groningen, Landdagcomparanten Klapper.

3 Taeke van der Leij, Inventarisatie. 16 februari 1742

De volledige tekst is te lezen onder Enne Cornelis [Wiersma].


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar