Beern Tjesses
Tietske Bauckes
(-vr 1683)
Hessel Clases
(ca 1670-vr 1706)
Grietje Hessels
(1671-vr 1706)
Dirck Beerents
(1677-vr 1750)
Welmoed Hessels
(1696-)
Hessel Derks
(1719-ca 1794)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Trijntje Johannes

 • Dirk Hessels
 • Johannes Hessels
 • Welmoed Hessels
 • Welmoet Hessels+
 • Aafke Hessels
 • Derk Hessels
 • Johannes Hessels
2. Jantje Freriks
 • Frerik Hessels
 • Tetje Hessels
 • Tetje Hessels Smit+
 • Frerik Hessels Smit+
 • Johannes Hessels Smit+

Hessel Derks

 • Gedoopt: 18-06-1719, Munnekezijl (Fr)
 • Huwelijk (1): Trijntje Johannes in 2-1751 in Grijpskerk
 • Huwelijk (2): Jantje Freriks op 14-02-1768 in Oldehove
 • Overleden: ca 1794, Niezijl ongeveer 75 jaar oud 1

   Hessel was ook bekend als Hessel Derks Smit.

  Bij de doop

Hij wordt te Munnekezijl op 18-6-1719 gedoopt als enig kind van een zekere Dirk Hendricks te M.
Tjeetske Derks had blijkens haar huwelijkscontract een broer Hessel.
De Hessel van 18-6-1719 past precies binnen de kinderschaar van Dirck Beerents. Allen te Munnekezijl. Vermoedelijk is Dirk Hendricks dezelfde als Dirck Beerents.

  Persoonlijke feiten

Hij was meester smid te Burum (Fr). Of te Munnekezijl.

Hij was landbouwer te Frytum, Oldehove.

Hij was getuige bij een boedelscheiding. Hij ondertekende de inventarislijst van zijn zwager Bouke IJwes, na de dood van zijn zuster Tjeetske Derks. Hij wordt hierin zelf ook genoemd: een Versegeling tot Laste van Hessel Derks250.--.--

Boedel te Oldehove op 21-01-1768. Hessel Derks en Trijntje Johannes uit Oldehove


Hessel trouwde met Trijntje Johannes, dochter van Johannes en NN, in 2-1751 in Grijpskerk. (Trijntje Johannes overleden in 1762-1768 in Frytum, Oldehove 2.)

  Huwelijksfeiten

Boedelinventaris: 21-01-1768. 3 Hessel Derks en Trijntje Johannes uit Oldehove.


Hessel trouwde vervolgens met Jantje Freriks, dochter van Freerk Hessels en Tjetske Clases, op 14-02-1768 in Oldehove. (Jantje Freriks werd geboren op 18-11-1742 in Burum (Fr) 4 en overleed circa 1804 in Niezijl 5.)


  Bij het huwelijk

Oldehove: Hessel Derks van Munnekezijl; weduwnaar van Trijntje Johannes.
Jantje Freriks van Zuidhorn. Beiden met attestatie van Noordhorn op 14-2-1768.
Zuidhorn: Hessel Derks van Burum; weduwnaar van Trijntje Johannes te Frytum.
Jantje Freriks van Enumatil. Beiden met attestatie naar Oldehove.

Bronnen


1 Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn Huw. Bijlagen 4-7-1829. Bij het huwelijk van zijn zoon Johannes met Pietertje Homan was hij naar schatting van de getuigen al 35 jaar dood. Zij woonden toen te Niezijl.

2 J. Smink, De Familie Bandstra uit de Dongeradelen (Leeuwarden, 1991).

3 Rechterlijke Archieven Groningen, Westerkwartier, Tn 735 Inv nr 286 Inventarissen van boedels. <b>.</b>

4 J. Smink, De Familie Bandstra uit de Dongeradelen (Leeuwarden, 1991), p 29.

5 Burgerlijke Stand Provincie Groningen, Zuidhorn Huw. Bijlagen 4-7-1829. Bij het huwelijk van haar zoon Johannes met Pietertje Homan was zij naar schatting van de getuigen al 25 jaar dood. Zij woonden toen te Niezijl.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar