Renne Goitjens
Trijntje Jacobs
Frouwke Rinnes
(1699-)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Aris Eebels

2. Pieter Tonnis

Frouwke Rinnes

  • Gedoopt: 05-03-1699, Noordwolde
  • Huwelijk (1): Aris Eebels vr 1728
  • Huwelijk (2): Pieter Tonnis vr 17-04-1747

  Algemeen

Zij wilde in 1744 hertrouwen. Uit de boedelinventaris van 1750 blijkt met wie: Pieter Tonnis.

  Persoonlijke feiten

Zij was in 1738 lidmaat te Uithuizen. Aaris Eebels en Frouwke Rinnes, beid litmaten

Boedel te Uithuizen op 30-11-1744. 1 Boedelinventaris en afkoop van Aris Ebels en Frouwke Rinnes. Frouwke verschijnt voor de wedman Lambertus Eilerts als moeder van 2 onmondige kinderen: Rinne, gedoopt op 01-06-1738 en Jacob, gedoopt op 25-11-1741, beiden te Uithuizen.
Ebel staat hier niet bij. Hij wordt 9 jaar later wel genoemd in een nieuwe boedelinventaris op 6 november 1750...

Als voormond wordt genoemd Jan Pieters, als sibbevoogd Jacob Rinnes en als vreemde voogd Jacob Claassen. Dat zijn dezelfde namen als in het huwelijkscontract van Ebel Aris en Margaretha Alegonda Pieters.
Een sibbevoogd is, zoals gebruikelijk, een familielid van de overgebleven ouder, dus (een broer) van Frouwke Rinnes.

Uit de boedelscheiding kan worden afgeleid dat Aris Ebels kort voor 30-11-1744 is overleden en dat Frouwke Rinnes van plan was te hertrouwen. Van dit voornemen is pas in 1750 een spoor terug te vinden in een nieuwe boedelscheiding, waarbij Pieter Tonnis als stiefvader wordt genoemd van Ebel Aries en Jacob Aries.

Terloops komt er in de opsomming van de "schadelijke staat" ook nog een Ebel Aris voor (25 gulden) en een Goijtjen Rinnes (150 gulden).
De eerste is vermoedelijk de eerstgeboren zoon en de tweede is een andere broer van Frouwke Rinnes. De voormond Jan Pieters zou volgens gebruik gezocht mogen worden in de verwanten van de overleden vader, maar daarvoor ontbreekt vooralsnog informatie. Alleen via de schoonfamilie van Ebel Aris komen we ruim in de Pieters terecht...

Boedel te Kantens op 30-09-1750. 2

Boedelinventaris: 06-10-1750. Gecompareert voor B Eilerts, redger:

De E Jan Pieters als voormondt De E Jacob Rinnes als Sibbe en De E Jan Clasen als vreemde voogden over de onmondige kinderen van Frouke Rinnes met namen Ebel Aris out 21 jaren en Jacob Aries out 9 jaren bij wilen Aris Ebels in egte verweckt ter Ener
en De E Pieter Tonnis als Stiefvader ter anderzijde...


Frouwke trouwde met Aris Eebels vr 1728. (Aris Eebels werd geboren circa 1700 en overleed circa 1744.)


  Bij het huwelijk


Er is een hiaat in de huwelijken van Uithuizen tussen 1667 en 1745.
Misschien heeft dat hiaat dezelfde oorzaak als de onvindbare doop van hun oudste zoon Ebel Aris. Zij woonden aan de Dingeweg te Uithuizen.

Frouwke trouwde vervolgens met Pieter Tonnis vr 17-04-1747.


Bronnen


1 Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 735 inv 630. 1744-11-30.

2 Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 247 Kantens.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar