IJwe Haijes
Hindrikjen Bijwes
Julle IJwes
(omstr 1650-1699)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Eedtje Michiels

Julle IJwes 1

  • Geboren: omstr 1650, Oldekerk
  • Huwelijk (1): Eedtje Michiels op 17-12-1671 in Sebaldeburen
  • Overleden: 17-05-1699, Oldekerk ongeveer 49 jaar oud

  Bij het onderzoek


Of zijn vader werkelijk IJwe Haijes is, is niet bewezen. Alleen de woonplaats Oldekerk en zijn voornaam zijn sterke aanwijzingen. Ook de huwelijksdatum van IJwe & Hindrikje komt dichtbij de geboorte van Julle. Er komen echter geen Haijes, Bijwes of Hindrikjes voor in de vernoemingen van zijn nageslacht.
Mogelijk heeft hij een zuster Eedtje Iwes, die achtereenvolgens getrouwd was met Pieter Hindriks (1677), Geert Jansen (1703) en Klaas Jansen (1705). Eedtje heeft wel een dochter die naar een Hindrikje is genoemd.

  Persoonlijke feiten

Tussen 1678 en 1691 was hij Landdagcomparant van Niekerk. 2 3 In 1699 werd hij nogmaals zo vermeld. Hij woonde in 1686 op een boerderij in de buurtschap de Cuzemer, ten zuiden van Oldekerk. "... In de monsterrol van de Landdagcomparanten is geregistreerd: Den 20 febr. 1678 heeft Julle Iwes laten registreren een brief gelijk het van zijn moeder is overgedragen wegens ouderlijk goed 93 1/2 gras gelegen to Nijkerk met behuizinge in dato 1 febr. 1678... Noch laten registreren 11 gras lants gekoft van Jonker van Driest tot Nijkerk in dato 12 febr. 1678".

In 1678 was hij eigenerfde te Niekerk.

Hij was kerkvoogd te Oldekerk.


Julle trouwde met Eedtje Michiels, dochter van Michiel Wijmers en Engeltje Iwema, op 17-12-1671 in Sebaldeburen. (Eedtje Michiels werd geboren omstreeks 1650 in Niebert en overleed op 26-11-1703 in Oldekerk.)

  Huwelijksfeiten

Zij kondigden hun huwelijk aan in 12-1671 te Kuzemer, Oldekerk.


  Bij het huwelijk


"Julle Jwes, van Oldekerk & Eetie M..., van Niebert".

Bronnen


1 A. Huizinga [red. A. de Jong et al], Huizinga's complete lijst van voornamen (Baarn, Tirion), p 133. Vindplaats: Catalogusnummer: ISBN 90-5121-744-7. Julle (m) - Naar de heilige Julianus. Betekent jongeling. Van het Griekse iulos = vlasbaard.
Jelle (m) - Naar de heilge Gilbertus. Van het Oudgermaanse gisil = gijzelaar, onderpand en berht = pracht, glans. Het schitterend onderpand. Kan ook zijn van Gelo, Geel, Geil = krachtig en berht. Is dan de krachtige of geel blinkende. Jelle betekent volgens anderen de edele.

2 IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek .. p 10 (R.A. Inv nr 739 p 19). 12/20 februari 1678.

3 IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek 2 deel 4 p 116. Het bestuur van Stad en Ommelanden in de 17e en 18e eeuw, de Staten, bestond uit burgemeesters en raad van de stad Groningen en uit vertegenwoordigers van de kerspelen zoals jonkers, hoofdelingen, eigenerfden en volmachten. Zij werden Landdagcomparanten genoemd. Om te worden toegelaten moest worden voldaan aan voorwaarden van leeftijd, lidmaatschap van de kerk en het bezit van een behuisde heerd met minstens 30 grazen land ter waarde van minstens 1000 Emder guldens. De landdagen werden sinds 1602 om de twee jaar gehouden in de Statenzaal van het Provinciehuis. NB Zie ook de Nieuwe Groninger Encyclopedie.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar