Wijmer Michiels
(-vr 1622)
Sijbrigt Iwema
(-vr 1648)
Dato Iwema, de Oude
(ca 1588-1651)
Auke Goities
(tussen 1590/1591-1651)
Michiel Wijmers
(vr 1622-1672)
Engeltje Iwema
(ca 1625-ca 1690)
Eedtje Michiels
(omstr 1650-1703)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Julle IJwes

Eedtje Michiels

  • Geboren: omstr 1650, Niebert
  • Huwelijk (1): Julle IJwes op 17-12-1671 in Sebaldeburen
  • Overleden: 26-11-1703, Oldekerk ongeveer 53 jaar oud

  Bij het onderzoek


Een doopbewijs is er niet, maar haar afstamming van Michiel Wymers en Engeltje Iwema is hoogst waarschijnlijk. Michiel Wymers' moeder en Engeltje Iwema's vader zijn broer en zus, kinderen van Harcko Iwema & Roelef Jansen.
Bij gebrek aan een doopdatum kunnen de volgende omstandigheden dienen als aanwijzing:
Eedtje Michiels was, als dochter van een Michiel, bij haar huwelijk afkomstig van 't Nieubert, waar practisch alle Michiels in deze streek vandaan komen (Niebert en Tolbert). Eedtje past bij haar trouwen in het 'juiste milieu', want haar man Julle IJwes was eigenerfde en landdagcomparant voor Niekerk/Oldekerk. En van haar dochters heeft de naam Engeltje Julles, dezelfde voornaam als van Engeltje Iwema. Deze omstandigheden zouden misschien al voldoende zijn om te verklaren dat Eedtje Michiels hoogstwaarschijnlijk een dochter is van Michiel Wymers en Engeltje Iwema. Er zijn in deze periode geen andere Michiels in Niebert en omstreken die als vader in aanmerking komen. Qua leeftijd kan Eedtje heel goed een zuster zijn van Wymer Michiels.
Er is nog een opmerkelijke bijkomstigheid: Eedtjes andere dochter Jelkjen Julles komt voor in een petitie (zie voetnoot) als grootmoeder van Alle Michiels. Door zijn vader, Michiel Alles, en zijn grootvader, Alle Wymers, is hij een achterkleinzoon van Wymer Michiels. Door zijn moeder, Trijntje Gaukes Harkema, en zijn oma, Jelkjen Julles, is Alle dus ook een achterkleinzoon van Eedtje Michiels. Een broer en een zus die allebei dezelfde achterkleinzoon hebben. 1 2


Eedtje trouwde met Julle IJwes, zoon van IJwe Haijes en Hindrikjen Bijwes, op 17-12-1671 in Sebaldeburen. (Julle IJwes werd geboren omstreeks 1650 in Oldekerk en overleed op 17-05-1699 in Oldekerk.)

  Huwelijksfeiten

Zij kondigden hun huwelijk aan in 12-1671 te Kuzemer, Oldekerk.


  Bij het huwelijk


"Julle Jwes, van Oldekerk & Eetie M..., van Niebert".

Bronnen


1 Mr. H.L. Hommes, Hommes Collectie (Zwolle), Brief van E. Pelinck te Leiden, 31 mei 1942 (R.A. LXXI a 9). 28 Maart 1747

Op het gepresenteerde request van Alle Mighiels door Jelkjen Jelles. Wymer Alles, Reinder Gaukes als oom, Egbert Alles en Halbe Alles mede verteikent: vertonende hoe dat zijn vader Michiel Alles in het Tolbert woonagtig sijnde geweest onlangs is overleden, zijnde sijn moeder Trijntien Gaukes al voor een geruimen tijdt bevorens gestorven en dewijl volgens doopcedulle riedes over de twintigjarigen ouderdom hadde bereikt; al waarom genegen was om voortaan sijne goederenselfs te mogen administreren, waar toe hem sijne grootmoeder Jeltje Julles en sijn oom Wijmer Alles genoegsaam bequaam agteden enz., verzoekt veniam aetatis enz. NB Bij de overlijdensdatum schijnt het om een drukfout te gaan in het grafschriftenboek van Feith; hij was 39 jaar.

2 IJ. Zijlstra, Putten, De Familie Zijlstra (1981/1987), Boek 4 p 10. "... Het voorgeslacht van Eedtje Michiels is naar alle waarschijnlijkheid".


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar