Enne Cornelis Wiersma
(1692-vr 1742)
Grietje IJwes
(1712-na 1767)
Marten Jans
(1712-vr 1767)
Antie Minnes
(1708-vr 1767)
Eeuwe Ennes Wiersma
(1736-1811)
Dieuwke Martens
(1738-1807)
Minke Eeuwes Wiersma
(1773-1814)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Wouter Jans Blau

  • Woutertje Wouters Blau+
2. Willem Rinzes Rispens
3. Louwe Romkes Wiersma
  • Grietje Louwes Wiersma

Minke Eeuwes Wiersma

  • Geboren: 13-12-1773, Burum (Fr)
  • Gedoopt: 09-01-1774, Burum (Fr)
  • Huwelijk (1): Wouter Jans Blau op 13-04-1794 in Kollum (Fr)
  • Huwelijk (2): Willem Rinzes Rispens op 28-02-1796 in Burum (Fr)
  • Huwelijk (3): Louwe Romkes Wiersma op 15-02-1814 in Burum (Fr)
  • Overleden: 21-12-1814, Augsbuurt (Fr) op 41-jarige leeftijd 1

  Bij het overlijden


"... Menke Eeuwes Wiersma, 42 jaren, boerin, wonende in deze gemeente, gehuwd aan Louwe Romkes Wiersma, landbouwer mede in deze gemeente woonachtig zijnde, dochter van wijlen Eeuwe Ennes en Dieuke Martens. Overleden op 21 december 1814 des voordemiddags ten vijf uren, in het huis nr 25 te Augsbuurt. Aangevers: Jan Hendriks Mulder, oud 46 en Wigcher Jans van Bruggen, oud 36 jaren".

  Persoonlijke feiten

Zij was boerin te Augsbuurt (Fr).


Minke trouwde met Wouter Jans Blau, zoon van Jan Gerkes Blau en Lysbet Gosses, op 13-04-1794 in Kollum (Fr). (Wouter Jans Blau werd gedoopt op 30-11-1766 in Kollum (Fr) en overleed op 22-01-1795 in Burum (Fr).)


  Bij het huwelijk

Uit de akte van notoriteit (bijlagen huwelijk Woutertje): Wouter Jans Blau, in leven landbouwer woonagtig in de Gemeente Burum en dat dezelve aldaar overleden is in de maand Januarij des jaars 1795.

Minke trouwde vervolgens met Willem Rinzes Rispens, zoon van Rinse Klazes Rispens en Sjeuke Gerryts Haijema, op 28-02-1796 in Burum (Fr). (Willem Rinzes Rispens werd geboren op 05-01-1765 in Tietjerk (Fr), gedoopt op 20-01-1765 in Tietjerk (Fr) en overleed op 02-04-1813 in Kollum (Fr) 2.)


Minke trouwde vervolgens met Louwe Romkes Wiersma, zoon van Romke Gerrits en Martje Louwes Wiersma, op 15-02-1814 in Burum (Fr). (Louwe Romkes Wiersma werd geboren in Augsbuurt (Fr), gedoopt op 24-04-1768 in Burum (Fr) en overleed op 17-03-1829 in Augsbuurt (Fr) 3.)


  Bij het huwelijk

"... Louwe Romkes Wiersma, 45 jaren, landbouwer wonende in deze gemeente, zoon van Romke Gerrits en Martje Louwes, eerstgemelde overleden en Minke Eeuwes Wiersma, 40 jaren, boerin, wonende in de gemeente Kollum, dr. v. de echtelieden Eeuwe Ennes Wiersma en Dieuke Martens, in leven huislieden in deze gemeente woonagtig en aldaar overleden. Getuigen: Aebe Tjeerds Rispens, 50 jaren, van bedrijf boer, wonende in de gemeente Buitenpost, aangehuwde broeder van de bruidegom en Eeuwe Jans Feitsma, 29 jaren, bode van de schout, neef van de bruid en Albert Willems Haag, 46 jaren, ontvanger der Belastingen en Popke Klazes van der Kluft, 30 jaren, graankoper, allen wonende in deze gemeente". 4

Bronnen


1 Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollumerland. 21 december 1814.

2 Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Kollum. 2 april 1813.

3 Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Augsbuurt, overlijdensakte. 17 maart 1829.

4 Burgerlijke Stand Provincie Friesland, Burum. 15 februari 1814.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar