Harm Engelberts
Sijben Joachims
Harcko Dercks
Ede
Tammo Harmens
Anna Harckens
Harcke Tammes
(ca 1630-1666)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Wibbien Jans
2. Annichien Jansen

Harcke Tammes 1

  • Geboren: ca 1630, Noordbroek
  • Huwelijk (1): Wibbien Jans op 20-01-1657
  • Huwelijk (2): Annichien Jansen circa 1659
  • Overleden: Groningen
  • BegravenMan: 20-03-1666, Groningen

  Algemeen

Harcke is in oktober 1652 nog minderjarig als zijn voormond Peter Harmens en zijn sibbe- en vreemde voogden Derck Harckes en Claes Saspers de overdracht van de ouderlijke behuizing aan Harckes broer Harmen, een jaar eerder, verzetten.
Harcke Tammes duikt daarna op in Groningen als hij op 1 mei 1656 toetreedt tot het kremersgilde. Het admissiegeld betaalt hij in 1657. In 1659 overlijdt zijn eerste vrouw Wibbien: Jan Popkes , Jan Cornelis en Roelf Writsers worden op 23 juni als voogden over het minderjarige dochtertje bij Wibbien zaliger aangezworen. Op 2 juli 1659 wordt de afkoop geregeld van Harcko Tammens dochter Wibbetie door Jan Popkes en de andere voogde. 2

  Persoonlijke feiten

• Hij was doopsgezind.

• Hij was kremer, boteropkoper te Groningen. Misschien aan de Turftorenstraat 'alwaar de Hooijwagen uithangt'.

• Zijn testament werd op 22-03-1661 te Groningen ingeschreven. 2 Op 22 maart 1661 legateren Harco Tammens en zijn tweede vrouw Annetien Jans aan de gemene armen van de stad Groningen elk 25cgl. Annechien Jans is waarschijnlijk dezelfde als Anneke Jansen Mabé, eerder getrouwd met Isaac Jans van Delden, ze woonden in 1653 in Deventer. Het verklaart de vernoeming van haar zoon Isaack uit haar tweede huwelijk. In 1665bkomt Harcke voor als boteropkoper.

• Voogdij: 11-03-1667. 3 In 1666 overlijdt hij. Op 11 maart 1667 worden Arend Jansen als voormond, Jochum Tammens en Harcke Dercks als voogden benoemd over Harcke Tammens' kinderen bij Annichien Jansen. De afkoop volgt later.
Jan Popkes voormond en consorten over wijlen Harco Tammens dochter uit het eerste huwelijk met Wibbetie komen overeen, dat zij fl 1000,00 krijgt, te betalen op mei 1668.Ook de vier nagelaten kinderen uit het tweede huwelijk van Harco Tammes en Anneke Jans krijgen elk fl 1000,00, zo komen Arent Jansen in't Block als voormond, Jochum Tammes bij de Zijldijk en Harcke Dercks overeen. De moeder houdt het beklemde land te Noordbroeksterhamrik en het daarop staande huis.


Harcke trouwde met Wibbien Jans, dochter van Jan Popkes en Anna Ennes, op 20-01-1657. (Wibbien Jans werd geboren circa 1635 en overleed vóór 6-1659 in Groningen.)

  Huwelijksfeiten

• Zij tekenden een huwelijkscontract op 20-01-1657.


Harcke trouwde vervolgens met Annichien Jansen, dochter van Jan Arends en Albertien Jans Mabé, circa 1659. (Annichien Jansen werd geboren op 09-10-1625 in Groningen en overleed op 22-11-1693 in Groningen.)


Bronnen


1 Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc, Jr 51, 2006 Fragmentgenealogie Harckes, drie generaties doopsgezinde kremers in de stad Groningen en Ulrum, door K.H. van Straten.

2 Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc, Jr 51, 2006, p 50.

3 Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc, Jr 51, 2006, p 50 en 51. Dit is een gedeelte uit een lange voetnoot (16) naar aanleiding van een publicatie van W.G. Doornbos: "Boteropkopers Groningen 1665", in het blad HDP (Huppeldepup), nr 2, jr 2006.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar