Arent Cornelis
Jan Jansen Mabé
(omstr 1600-vóór 1666)
Jan Arends
(omstr 1580-)
Albertien Jans Mabé
(omstr 1580-vóór 1666)
Annichien Jansen
(1625-1693)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Isaac Jans van Delden
2. Harcke Tammes

3. Jacob Berents

Annichien Jansen

  • Geboren: 09-10-1625, Groningen
  • Huwelijk (1): Isaac Jans van Delden
  • Huwelijk (2): Harcke Tammes circa 1659
  • Huwelijk (3): Jacob Berents op 19-05-1677 in Kampen (Ov)
  • Overleden: 22-11-1693, Groningen op 68-jarige leeftijd

   Annichien was ook bekend als Anneke Jans en Anneke Mabé.

  Persoonlijke feiten

• Zij bezat op 26-05-1653 mandelige grond te Groningen. 1 Op deze datum verkopen Cornelis Jansen te Haarlem, Berent Jansen en Wieneke echtelieden en Isack Jansen en Anneke, echtelieden van Deventer, hun mandelige grond binnen de stad Groningen aan de noordzijde van de Hofstraat, met zijn uitstek daarachter tot aan de Hagedoornheg, aan hun gebroederen Arent Jansen en Egbert Jansen en hun respectieve huisvrouwen.

• Zij bezat in 1674 een woning staande op de Cingel te Groningen. 2 Anneke Jans, weduwe van wijlen Harco Tammens verkoopt in 1674 een woning staande op de Cingel, op vrije grond en vrije muur aan Jantien Jacobs weduwe van Claes Meertens voor 1000 car. gl.. De verkoop is inclusief het hof erachter, zo breed als het huis is, zwettende ten noorden de Opslag, ten zuiden Harmen Willems, ten westen Berent Jans kinderen, ten oosten Arent Jansen met een mandelige gevel. De woning, zijnde wijlen Jan [Arends] Ma[bé] behuizinge, wordt door de kopersche tegenwoordig reeds bewoond.

• Zij bezat in 1675 een pand aan de Turftorenstraat te Groningen. 2 In 1675 bewoont de weduwe van Harcke Tammens een pand aan de Turftorenstraat in Groningen 'alwaar de Hooijwagen uijthangt'. Het is overigens niet geheel duidelijk of Harcke Tammens hier dus ook al gewoond heeft. Het blijkt te gaan om een pand aan de zuidzijde van de straat. Dit pand blijft enige generaties in de familie. Van 1679 tot 1678 wordt het pand bewoond door Jacob Berends en Anneken Jans, de weduwe van Harcke Tammens. Zij zijn dan inmiddels getrouwd. Op 11 mei 1689 verkopen Jacob Berends en Anneke Jans echtelieden aan Tamme Harckes en huisvrouw Alstie Jans Dorenbusch 'seker huijs met hoff en 't achterste huijs daer achter, eert en nagelvest, staende en gelegen an de Zuitzijde in de Torfftoren strate dae de Hooijwagen uijthangt, op vrij en eijgen grondt met een mande ganck en putte te oosten van dit huis. [...]

Annichien hertrouwt dus met Jacob Berends. Deze woont van 1679 tot 1686 in de Turftorenstraat, in 1687 aan de Vismarkt, in 1688 in de Stoeldraaierstraat, in 1691 in de Oude Ebbingestraat, in 1695 in Herestraat (in 1699 boven Jan Popkes, die we ook al als voogd tegenkwamen) en in 1700 weer in de Stoeldraaierstraat. Jacob Berends zal ongetwijfeld jonger dan zijn vrouw Anneke geweest zijn.


Annichien trouwde met Isaac Jans van Delden, zoon van Jan en Onbekend.


  Bij het huwelijk

In 1653 woonden zij in Deventer.

Annichien trouwde vervolgens met Harcke Tammes, zoon van Tammo Harmens en Anna Harckens, circa 1659. (Harcke Tammes werd geboren circa 1630 in Noordbroek, overleden in Groningen en werd begraven op 20-03-1666 in Groningen.)


Annichien trouwde vervolgens met Jacob Berents op 19-05-1677 in Kampen (Ov). (Jacob Berents werd geboren in Kampen (Ov), overleden in Groningen en werd begraven op 01-11-1727 in Groningen.)


Bronnen


1 Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc, Jr 51, 2006, p 50 R.A. IIIx 35, fol. 29.

2 Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc, Jr 51, 2006, p 51. Dit is een gedeelte uit een lange voetnoot (16) naar aanleiding van een publicatie van W.G. Doornbos: "Boteropkopers Groningen 1665", in het blad HDP (Huppeldepup), nr 2, jr 2006.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar