Beern Tjesses
Tietske Bauckes
(-vr 1683)
Hessel Clases
(ca 1670-vr 1706)
Grietje Hessels
(1671-vr 1706)
Dirck Beerents
(1677-vr 1750)
Welmoed Hessels
(1696-)
Berent Dircks
(1721-)

 

Gezin

Berent Dircks

  • Gedoopt: 09-03-1721, Munnekezijl (Fr)

  Bij het onderzoek

Bauke IJwes, de man van Tjeetske Derks, te Visvliet verkoopt in 1765 aan Berent Derks, vrijgezel te Burum, 3,5 pondematen land bij Visvliet.

Was dat deze Berent?

  Bij de doop

Zoon van Dirk Berents, smid en niet genoemde moeder

  Persoonlijke feiten

Geldzaken: 15-05-1783, Wetsinge. Zekere Berend Derks te Lutjegast tekent bij Nauta een rentebrief voor een lening van 1000 gulden van Lammert Arents, huisman te Doezum. Als borgen staan Gerrit Derks meester Smit tot Visvliet & Anje Johannes garant.
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar