Cornelis Jansen
(-1649)
Alijt Drewes
(-1642)
Onne Cornelis
(vr 1624-ca 1689)
Hilletie
Cornelis Onnes
(-ca 1708)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Wijtske Eijsses

2. Jantien Cornelis
  • Wijtske Cornelis+
  • Cornelis Jansen
  • Cornelis Cornelis

Cornelis Onnes

  • Huwelijk (1): Wijtske Eijsses op 24-11-1687 in Garnwerd
  • Huwelijk (2): Jantien Cornelis op 16-09-1694 in Oostum
  • Overleden: ca 1708

   Cornelis was ook bekend als Cornelis Onnens.1

  Bij de geboorte


De plaats van zijn geboorte is onbekend, maar bij zijn eerste huwelijk kwam hij van Garnwerd.

  Persoonlijke feiten

Hij was op 11-09-1685 lidmaat te Garnwerd. "... tot Ledematen Aengenomen dese navolgende persoenen [...]
Cornelis Onnes van Garnwert". Uit de lidmatenlijst blijkt dat hij later de volgende personen onderdak bood: "Den 16 junij [1692] tot Ledematen aangenomen [...] Wemeltien Tijmens woonende met Cornelis Onnes. Den 6 junij [1694] tot Ledematen aangenomen [...] Geert Hindricks van Tolbert wonende met Cornelis Onnes. Den 15 7b [1700] tot Ledematen angenomen [...] Martien Roelefs van Garnwert wonende met Cornelis Onnes". Hierna wordt Cornelis Onnes niet meer genoemd in de lidmatenlijst van Garnwerd.

In 1689 was hij Provinciemeijer te Garnwerd. 2 "... 1632 Cornelis Jansen en Alijt gebr: 46 gra: met nog 10 gra: en 16 gra:
Ao:1652 de soon Onne Cornelis en Hilletie
Ao:1689 Cornelis Onnes en Witske
Ao:1708 Carst Hijlkes en Hille".

Hij was tussen 23-12, 1694 en 1695 diaken te Garnwerd.


Cornelis trouwde met Wijtske Eijsses op 24-11-1687 in Garnwerd.


Cornelis trouwde vervolgens met Jantien Cornelis, dochter van Cornelis Jansen en Jantien Jans Bennema, op 16-09-1694 in Oostum. (Jantien Cornelis werd gedoopt op 17-08-1673 in Noordhorn.)

  Huwelijksfeiten

Zij kondigden hun huwelijk aan op 09-09-1694 te Noordhorn. "Cornelis Onnes, van Garnwerd & Jantjen Cornelis, van Noordhorn".


  Bij het huwelijk

"Cornelis Onnes, van Garnwerd & Jantien Cornelis, van Noordhorn". 3

Bronnen


1 DTB Boeken Provincie Groningen, Garnwerd 85 c 1694-09-16. Cornelis Onnens, van Garnwerd X Jantien Cornelis van Noordhorn.

2 Spanheim, Provinciemeiers Groningen 1632-1719 (RA Statenarchief Inv nr 2658 Wester Quarteir), Garwert Aduard 279.3 Fol 64. 1689.

3 Gruoninga, Jaarboek v Genealogie etc, Jr 2004, p 97 U.M. Ubbens. Komende van Garnwerd bij tweede huwelijk.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar