Cornelis Jacobs
(ca 1572-1631)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Alijt Jeltes

Cornelis Jacobs 1

  • Gedoopt: ca 1572
  • Huwelijk (1): Alijt Jeltes circa 1600
  • Overleden: 10-08-1631, Alinghuizen ongeveer 59 jaar oud

  Bij het onderzoek


Boerderij "Groot Alinghuizen", heden huisnummer 7. Alinghuizen was ook een voorwerk van het klooster Aduard.
In een oud document "Kroniek Klooster Aduard" komt nog deze zinsnede voor:
"Ao:1595 Cornelis Jacobs te Alingehuys heeft 103 graesen lantz, comt -115-17-4,
Cornelis Jacobs heeft in verset 85 graesen lantz, ergo hier -nihil."

Na een eerder vermoeden van Cor Enter (2013), dat "Cornelis Jacobs waarschijnlijk een broer Ritze Jacobs had, die gehuwd was met Nieske Heeres, landbouwers op de nabije "Lutkehuisterheerd", ontstond in 2021 een nieuwe situatie: Fred Wiersema (Gruoninga 2015-2016) vond Jacob Reiners als de vader van tot nu toe bekende broers, zoals Egbert, Reiner, Ritze en Jan Jacobs, maar komt hier niet tot een Cornelis Jacobs als broer.
Wel noemt hij verderop Cornelis Jacobs & Alijt Jeltes als schoonouders van de hierboven genoemde Jan Jacobs toen die ca 1623 trouwde met Anna Cornelis.
Onze Cornelis blijft voorlopig zitten met onbekende ouders... 3

  Bij het overlijden


"Olde Cornelis Jacobs", wed: tot Allingehuisen.

  Persoonlijke feiten

Vr 1632 was hij Provinciemeier op Alinghuizen te Garnwerd. 278. Garwert, Aduard Fol:62 vso
Cornelis Jacobs wed: tot Allingehuijsen Alijt gebr: 103 met nog 13 gra: an de oost kante van't Nieuwe Canaal op de uiterdijk van Allingehuisen gelegen
Ao: 1639 de soon Jacob Cornelis en Gijssele
Ao: 1665 de kinderen
Ao: 1673 eene van dese kinderen met naamen Aaltie Jacobs
Ao: 1678 Aaltie Jacobs getr: an Gerrit Everts
Ao: 1686 Tiaart Ewens
Ao: 1694 de wed: Aafke


Cornelis trouwde met Alijt Jeltes, dochter van Jelte Peters en Bate Jacobs, circa 1600. (Alijt Jeltes werd geboren circa 1578 en overleed op 30-04-1643 in Alinghuizen.)


Bronnen


1 D.J. van Ham, Groningiana, Nieuwe gegevens over Jan Jacobs en Anna Coornelis. Vindplaats: http://www.xs4all.nl/~djvanham/GRONINGIANA/Klein%20Garnwerd2.htm. Digitale bewerkingen van genealogische standaardwerken als Ommelander Geslachten, Stamboek Huizinga en nadere studies.

2 D.J. van Ham, Groningiana, Nieuwe gegevens over Jan Jacobs en Anna Coornelis. Vindplaats: http://www.xs4all.nl/~djvanham/GRONINGIANA/Klein%20Garnwerd2.htm.

3 Cor Enter, Voorlopige tekst "Overige boerderijen" uit het onderzoek van de boerderijen tussen Winsum en Schilligeham (o.a.uit Spanheim).


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar