Wijmer Michiels
(-vr 1622)
Sijbrigt Iwema
(-vr 1648)
Dato Iwema, de Oude
(ca 1588-1651)
Auke Goities
(tussen 1590/1591-1651)
Michiel Wijmers
(vr 1622-1672)
Engeltje Iwema
(ca 1625-ca 1690)
Wijmer Michiels
(ca 1650-)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Tettie Alles

  • Alle Wijmers+
  • Aukjen Wijmers+
2. Renske Harmens
  • Michiel Wijmers+
  • Tetje Wijmers+

Wijmer Michiels

  • Geboren: ca 1650
  • Huwelijk (1): Tettie Alles vr 1676
  • Huwelijk (2): Renske Harmens op 20-02-1676 in Tolbert

  Persoonlijke feiten

Hij was landbouwer te Tolbert.

Hij was bertokken in diverse voogdijkwesties van 1674 tot 1681. 1 2 3


Wijmer trouwde met Tettie Alles, dochter van Alle Ubeles en Sytske Wisses, vr 1676. (Tettie Alles werd geboren circa 1650 en overleed vr 1675 4.)


Wijmer trouwde vervolgens met Renske Harmens op 20-02-1676 in Tolbert. (Renske Harmens werd geboren in Tolbert.)


Bronnen


1 Menne Glas, Website, Vindplaats: http://www.menneglas.nl. 6 januari 1674

R.A. Kollumerland, P 24, fol. 349, 6 jan. 1674: Wijmer en IJte Michiels, beiden te Niebert (tekenen Ede Mijchijels en Wimmer Mijchijels), mede voor hun moeder en zusters, als erfgenamen van hun vader zal. Michiel Wijmers, gewezen voormond over de minderjarige kinderen van zal. Hijlke Geerts (nl. Geert, Jan en Ebeltie Hijlkes, de laatste thans gehuwd met Claes Tiaerdts). Zij zijn mede-erfgenaam van Geb Wijmers, onze bestemoeder, alsmede van Sepke en Lijntie Joukes, onze nichten.
Wijmer Michiels vestigt zich op 18 mei 1674 als zelfstandige landbouwer te Tolbert: op die datum koopt hij "seeckere parseelen landts geleegen onder die clockslage van t Oldebert", grenzend onder meer aan het land van zijn moeder, en in totaal bezwaard met 28 grasen lasten (belasting). Niet niets, hij mag er de som van 1.725 carolische guldens voor neertellen aan de verkopers Lubbe Iwema en zijn vrouw Wijbrich Wisses.

Op 7 dec. 1674 daagt Jan Lamberts zowel Haetie Pebens (VI.?) als Wijmer Michiels voor de rechter, om aan te zweren als sibbevoogd over de kinderen van Harcke Iwema (V.4). Haetie Pebens verweert zich met de stelling dat hij aangetrouwde neef is, en dat er wel volle neven zijn; Wijmer Michiels legt vervolgens de eed af. In deze rol als voogd verzoekt en verkrijgt Wijmer Michelis op 9 mei 1681 goedkeuring van de afhandeling middels overdracht van zeker land aan Date Iwema betreffende zijn vaders erfenis.

Na het overlijden van zijn eerste vrouw laat Wijmer Michiels op 24 april 1676 (dus na zijn 2e huwelijk) Halbe Alles aanzweren als voormond en Ede Iwema als sibbevoogd over zijn minderjarige kinderen verwekt bij Tetie Alles.

Als voormond over Goetjen Iwema (V.3.2) stemt Wijmer Michalis op 12 mei 1679 in met veniam aetatis voor de ongeveer 21-jarige jongeman. Klaarblijkelijk is hij de op 23 dec 1672 genoemde voormond Drewes Iwema opgevolgd. Een sibbevoogd over hun kinderen was een zekere Ede Iwema, ws een broer van Eetje Iwema, want over haar kinderen bij Sirck Harmens was hij voormond (22-5-1676).

2 Mr. H.L. Hommes, Hommes Collectie (Zwolle), Brief van E. Pelinck te Leiden, 31 mei 1942 (LXXI a 5). 24 April 1676

Wymer Michiels laat Halbe Alles anseggen om an te sweren als voormont over zijn minderjarige kinderen in echte geprocreert bij Tetie Alles. Halbe is dus waarschijnlijk een broer van Tettie Alles.

3 H.L. Hommes, Aikema aantekeningen (GHS 02 A 04), (R.A LXXI a 7). 9 mei 1681

Wymer Michiels en Jan ... als voogden over Date Ima, soon van Harke Ima...
In leven 18-4-1683.

4 H.L. Hommes, Aikema aantekeningen (GHS 02 A 04).


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar