Harcko Iwema
(1565-1629)
Roelef Jansen
(-1631)
Goeittie Sitties
(-na 1648)
Dato Iwema, de Oude
(ca 1588-1651)
Auke Goities
(tussen 1590/1591-1651)
Engeltje Iwema
(ca 1625-ca 1690)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Michiel Wijmers

Engeltje Iwema

  • Geboren: ca 1625
  • Huwelijk (1): Michiel Wijmers in 1645
  • Overleden: ca 1690 ongeveer 65 jaar oud 1

  Persoonlijke feiten

Rechtszaak: 2 De weduwe van Michiel Wymers voert, net als haar overleden man, verschillende processen om geldbedragen op:
20-01-1673 tegen Jan Lubbens
03-02-1673 Tiert Ipema tegen Michiel Wymers weduwe
10-02-1673 Tiert Ipema tegen Michiel Wymers weduwe
25-11-1678 tegen Haye Lues weduwe [Knotte?] en tegen Jan Lubben
20-01-1679 tegen Jan Hindricks
27-01-1679 tegen Jan Lubbes en tegen Haye Lues weduwe
19-05-1679 tegen Harm Harms
Hierna zet hun zoon Wymer Michiels de traditie voort...

Geldzaken: 3 4 6 april 1674 en 18 mei 1674: "... Ter instantie van Michiel Wijmers weduwe wort de beschrijvinge ende verkopinge van Derck Hendrickz behuisinge geaccordeert, ter oorsaecke de man in de Bisschopsche invasie is verstorven ende nemant des selves goederen bekummt".
1690: "... T restant van 't kerkeveen door de erfgenamen van Engeltjen Iwema wed. van Micheel Wijmers betaalt, is ontvangen ter summa 55-14-4".


Engeltje trouwde met Michiel Wijmers, zoon van Wijmer Michiels en Sijbrigt Iwema, in 1645. (Michiel Wijmers werd geboren vr 1622 en overleed in 1672 5.)


Bronnen


1 H.L. Hommes, Aikema aantekeningen (GHS 02 A 04).

2 Rechterlijke Archieven Groningen, Rechtdagen Vredewold Tn 735 Inv 87. 1673-1680.

3 Rechterlijke Archieven Groningen, Rechtdagen Vredewold Tn 735 Inv 82. 6 april 1674, 18 mei 1674. Transcriptie: Klaas Bijsterveld.

4 Administratie van de Kerk te Tolbert (Lewe 547 - 504), p 71 e.v. 1690. Transcriptie: Menne Glas.

5 Mr. H.L. Hommes, Hommes Collectie (Zwolle), Brief van E. Pelinck te Leiden, 31 mei 1942. 1672

Overl. 1672 tusschen 26 Febr. en 11 Nov.
(LXXI a 4 26 Febr. 1672 Michiel Wymers citeert Syte Iwema; 11 Nov. 1672: de wed. van Michiel Wymers laat Frerick Jans citeeren), tr. Engeltje Iwema, dochter van Dato Iwema (geb. 1587/8, overl. Niebert 16 Maart 1651) en Auke Goities (geb. 1590/1, overl. Niebert 9 Apr. 1651; grafschr. boek). Engeltje Iwema heeft als broers Sytse, Driewes, Bonne en Harcko Iwema en een zuster Maycke Iwema, gehuwd met Jellte Wybrants. NB Vanaf 1670 wordt in het Kerkvoogdij-rekenboek van Niebert zijn weduwe genoemd, ook in 1677 en 1680. Dus hier klopt iets niet met de overlijdensdatum.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar