Gerrit Peters
Anje Claessen

Pieter Gerrits
(1694-vr 1763)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Trijntie Geerts

Pieter Gerrits

  • Gedoopt: 07-11-1694, Eenrum
  • Huwelijk (1): Trijntie Geerts op 08-12-1737 in Bellingeweer
  • Overleden: vr 27-06-1763

  Persoonlijke feiten

Van 1737 tot 1765 was hij landbouwer op Valkum te Bellingeweer. Hij was de opvolger van Frerik Eppes.

Van 1737 tot 1763 was hij zijlrechter.

Hij bezat op 28-05-1749 een plaats groot 41 1/2 grazen te Winsum. 1 Acte van afstand door den gezworene Jacob Winsemius en diens vrouw Sijwerdina (Siberdina) Margreta Winsemius, geboren Emmen, aan Pieter Gerrits en diens vrouw Trijntie Geerts van het recht van redemtie op een heerd land onder den klokslag van Bellingeweer op de Meeden, doch onder het schatregister van Winsum gelegen, groot 41 1/2 grazen, met de behuizing er op staande, door genoemden Jacob Winsemius en vrouw ingevolge de twee pachtacten van 1744 April 20, door deze acte getransfigeerd, aan genoemden Pieter Gerrits en vrouw.

Boedel te Winsum in 1757. 2 "Pieter Gerrits en zijn vrouw Trijnje Gerrits op Valkum te Winsum".

Boedel te Winsum op 26-03-1763. "Pieter Gerrits op Valkum te Winsum". Trijntje zal dan overleden zijn.

Hij bezat op 15-02-1765 een plaats groot 41 1/2 grazen te Winsum. 1 Acte van verkoop door Gerrit Pieters voor zichzelf en als gevolmachtigde van zijn zuster Anje Pieters; Pieter Geerts als voormond, Jan Harms als sibbe en Wessel Harms als vreemde voogd over de drie minderjarige kinderen van wijlen Pieter Gerrits & Trijntje Geerts, aan Garbrant Wiersema, extra ordinaris gecommitteerde Raad der Ommelanden, van een plaats onder het Schatregister van Winsum, groot 41 1/2 grazen wordende door Albert Frens en Nieske Clasen onder hun daarop staande behuizing, onder beklemming gebruikt.

In 1782 komt Gerrit Pieters van Tinallinge opnieuw naar Winsum en gaat met zijn 2e echtgenote Anna Freriks wederom op "Valkum" wonen, ze hebben waarschijnlijk tot ca. 1793 op "Valkum" gewoond.


Pieter trouwde met Trijntie Geerts, dochter van Geert Peters en Welmoet Aapkes, op 08-12-1737 in Bellingeweer. (Trijntie Geerts werd geboren op 04-08-1709 in Garnwerd, gedoopt op 11-08-1709 in Garnwerd en Oostum en overleed in 1757.)

  Huwelijksfeiten

Zij kondigden hun huwelijk aan op 17-11-1737 te Bellingeweer. Met attestatie van Garnwerd.
Er zijn ook aankondigingen op 24-11 te Bellingeweer en op 1-12 te Ranum.


  Bij het huwelijk

Hij kwam van Bellingeweer.

Bronnen


1 Rechterlijke Archieven Groningen, Familie Reinders 1633-1865.

2 Rechterlijke Archieven Groningen, Tn 734 inv 887 Hunsingo, Winsum, Valkum.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar