Aucke Wybrantsz
(-vr 1633)
Hebel
Freerck Auckes
(-vr 1651)

 

Gezin

Partners/kinderen:
1. Ascke Minnes

  • Aucke Freercks
2. Trijntje Geerts
  • Heebeltie Freerxdr
  • Hiltie Freerxdr
  • Trijntie Freerxdr

Freerck Auckes

  • Geboren: De Uiterdijken, Kollum (Fr)
  • Huwelijk (1): Ascke Minnes
  • Huwelijk (2): Trijntje Geerts vr 19-03-1633
  • Overleden: vr 28-07-1651, De Uiterdijken, Kollum (Fr)

  Persoonlijke feiten

Voogdij: 31-08-1633, Achtkarspelen (Fr). Freerck Auckes, te Meckamaburen, voormond over twee kinderen;
Jelte Jans, vader;
Trijntie Geerts, moeder;
hertrouwd met Heere Jansen.

Voogdij: 28-10-1634, Kollumerland (Fr). Pieter Aeuckes, voormomber;
Freerck Aeuckes, voormomber over de twee kinderen van
w: Wybren Aeuckes, vader.

Voogdij: 28-07-1651, Kollumerland (Fr). Metske Auckes, voormomber;
Claes Bolt, voormomber over drie kinderen;
w: Freerck Auckes, vader;
w: Trijntie Geerts, moeder;
Op verzoek van Heebeltie Freerxdr oud 17 jaar, weeskind;
Hiltie Freerxdr oud ca. 13 jr, weeskind;
Trijntie Freerxdr oud 9 jaar, weeskind;
As Minnedr stiefmoeder, heeft ook een zoon van Freerck;
Jan Hillebrants aangehuwd oom assisteert.

Erfscheiding: 09-12-1656, Kollumerland (Fr). 1
Bouue Minnes, woonachtig te Kollum, curator ad actum divisionis en calculi;
Aucke Freerx, weeskind;
w: Freerck Auckes, vader;
As Minnedr moeder.
gehuwd met Geert Lieuues, woonachtig te Kollum, stiefvader.


Freerck trouwde met Ascke Minnes, dochter van Minne Poppes en Aeght Buwedr. (Ascke Minnes overleden vr 14-04-1663.)


Freerck trouwde vervolgens met Trijntje Geerts, dochter van Geert en Onbekend, vr 19-03-1633. (Trijntje Geerts overleden vr 29-03-1642 in Kollumerland (Fr).)


Bronnen


1 Rechterlijke Archieven Friesland, Recesboeken Kollumerland Oude inventaris: B14 Aktedatum: 09-12-1656.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 14-11-2021 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar